• (+372) 672 9180

08 sept.

AS SAKU MAJA elektrihind alates 01.01.2017
Võrgutasu kooskõlastatud Konkurentsiametiga 24.10.2012 nr.7.1-5/12-043
Võrgutasud 0,950 Elektrienergia hinnakiri 2016
Võrguteenuse nimetus Tähis Võrgutasu 01.01.2016 Võrgutasu 01.01.2016 Ühik Tähis Hind (KM-ta) Hind (KM-ga) Ühik Hind (KM-ta) muutus
Fikseeritud hind
Võrguteenuste hinnakiri madalpingel liitumispunktis kuni 63 A (k.a.) Põhitariif SEN1 3,83 4,60 s/kWh 4,35 -12%
Võrguteenus põhitariifiga   Hind (KM-ta) Hind (KM-ga) Ajatariif SEN2ö 3,31 3,97 s/kWh 3,73 -11%
edastamisetasu põhitariifiga SVpõ 5,51 6,61 s/kWh SEN2p 4,21 5,05 s/kWh 4,73 -11%
Võrguteenus ajatariifiga   Muutuv hind
edastamisetasu öötariifiga SVö 3,74 4,49 s/kWh Põhitariif Börsihind+0,23 Börsihind+0,28 s/kWh Börsihind+0,23
edastamisetasu päevatariifiga SVp 6,43 7,72 s/kWh Ajatariif Börsihind+0,23 Börsihind+0,28 s/kWh Börsihind+0,23
Võrguteenus põhitariifi ja püsitasudega  
võrguühenduse kasutamise ampripõhine tasu SVA põ 0,41 0,49 €/A kuus
edastamistasu põhitariif SVpü põ 3,61 4,33 s/kWh
Võrguteenus ajatariifi ja püsitasudega  
võrguühenduse kasutamise ampripõhine tasu SVA aja 0,41 0,49 €/A kuus
edastamistasu öötariif Svpü ö 2,38 2,86 s/kWh Taastuvenergia tasu Hind (KM-ta) Hind (KM-ga) Hind (KM-ta)
edastamistasu päevatariif SVpü p 4,12 4,94 s/kWh T 1,04 1,25 s/kWh 0,96 8%
Võrguteenuste hinnakiri madalpingel liitumispunktis üle 63 A Elektriaktsiis A 0,45 0,54 s/kWh 0,4474 0%
Võrguteenus põhitariifiga  
edastamisetasu põhitariifiga SV63 põ 3,75 4,50 s/kWh Pakett Millest koosneb Hind (KM-ta) Hind (KM-ga) Ühik Hind (KM-ta)
Võrguteenus ajatariifiga  
võrguühenduse kasutamise ampripõhine tasu SV63A 0,30 0,36 €/A kuus Saku 1 SEN1 + SVpõ + T + A 10,83 12,99 s/kWh 11,27 -4%
edastamisetasu öötariifiga SV63ö 2,62 3,14 s/kWh
edastamisetasu päevatariifiga SV63p 4,43 5,32 s/kWh Saku 2 SEN2ö + SVö + T + A 8,54 10,24 s/kWh 8,8774 -4%
Reaktiivenergia müük kliendile 0,58 0,70 s/kvarh SEN2p + SVp + T + A 12,13 14,55 s/kWh 12,5674 -4%
Reaktiivenergia võrku andmine   0,60 0,72 s/kvarh
Saku 3 SEN1 + SVpü põ + T + A 8,93 10,71 s/kWh 9,3674 -5%
Võrguteenuse osutamisega seotud lisateenused: maja peakaitsme alusel, või 3*10A SVA põ 0,41 0,49 €/A kuus 0,41 0%
Teenus Hind (KM-ta) Hind (KM-ga) Ühik
Arveldusnäidu tootmine 4,17 5,00 €/tk
Arveldusnäidu võtmine AS Saku Maja või kliendi soovil 7,50 9,00 €/tk Saku 4 SEN2ö + SVpü ö + T + A 7,18 8,61 s/kWh 7,5174 -5%
Põhitariifsele hinnapaketile üleminek 25,81 30,97 €/tk SEN2p + SVpü p + T + A 9,82 11,78 s/kWh 10,2574 -4%
Ajatariifsele hinnapaketile üleminek (ei sisalda materjale) 27,48 32,98 €/tk maja peakaitsme alusel, või 3*10A SVA aja 0,41 0,49 €/A kuus 0,41 0%
Tarbimiskoha sisselülitamine peale võla tasumist 48h jooksul 60,78 72,94 €/tk
Tarbimiskoha sisselülitamine peale võla tasumist 24h jooksul 69,93 83,92 €/tk
Põhitariif kehtib ööpäevaringselt, sõltumata nädalapäevast
Päevatariif kehtib esmaspäevast reedeni: suveaja kehtimisel kell 08.00-24.00 ja talveaja kehtimisel kell 07.00-23.00
Öötariif kehtib esmaspäevast reedeni: suveaja kehtimisel kell 24.00-08.00 ja talveaja kehtimisel kell 24.00-07.00
ning laupäeval ja pühapäeval ööpäevaringselt.