• (+372) 672 9180

25 juuli

Juuli eelviimasel nädalal (alates 22.07.2019) alustab AS Merko Infra Keila jõe reoveekogumisala veemajandusprojekti raames ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni magistraaltorustike ehitustöid Metsanurme-Kasemetsa piirkonnas kuni Saku alevikuni. Täpsemalt plaanib ehitaja alustada Saku-Tõdva mnt ja Kasemetsa tee hülsstorude paigaldusega ja kergliiklustee aluste survetorude ehitusega, lisaks veetoru paigaldus Uusmäe tänaval Sakus. Magistraaltorustikud valmivad eelduslikult 2020. a kevadeks ning Töövõtjaga sõlmitud ehituslepingu täitmisaeg on 2021. aasta suve lõpp. Seniks palume vallaelanikelt kannatlikkust ja mõistvat suhtumist!

Metsanurme, Kasemetsa ja Üksnurme piirkond