• (+372) 672 9180

► TÖÖAEG: E-N 08.00-17.00, R 08.00-16.00

► TÖÖVÄLINE AEG: E-N 17.00-08.00, R 16.00-08.00, L-P ja riiklikud pühad

  TEENUSTÖÖD JA LISATÖÖD

 TÖÖ NIMETUS  TÖÖAEG TÖÖVÄLINE AEG
1 uus veemõõtja koos vahetusega 20,20 €
2 uut veemõõtjat koos vahetusega 39,00 €
Veemõõtja plommimine 1 tk (korterisisestel veemõõtjatel) 3,90 €
Veemõõtja plommimine 2 tk (korterisisestel veemõõtjatel) 6,55 €
Veemõõtja plommimine 1 tk (kinnistu üldveemõõtjatel) 4,60 €
 Plastiktoru keevitustööd  26,90 € 30,70 €
 Elektri ja gaasikeevitustööd  23,80 €  26,90 €
San.tehnilised, elektri- ja ehitusremonditööd  15,35 € 21,50 €
Joogiveeproovi või reoveeproovi võtmine litsentsi omava isiku poolt 1 tk, lisandub analüüside tasu  15 €
Võlateate väljastamine kliendile (rakendatakse alates teisest võlgnevusega seotud teate saamist)  6,40 €
Transpordi km väljaspool Sakut, kaubikud ja sõiduautod  0,45 €

Hinnad sisaldavad 20% käibemaksu. * Kõikide tööde puhul, mille arvestusühikuks on tund, on minimaalseks tööajaks arvestuslikult 0,5 tundi. * Veemõõtja vahetamisele on arvestatud max 0,5 tundi. Juhul, kui veemõõtja asub mittestandartses paigas ning eemaldamine on raskendatud, lisandub paigalduseks kulunud täiendav tööaeg ning vajadusel lisatarvikud. * Suuremahuliste tööde ja tööde puhul, mis ei ole toodud käesolevas hinnakirjas, teostatakse tööd vastavalt kokkulepitud hinnale. VÄLJAKUTSE JA AVARIITÖÖDE HINNAKIRI:

TÖÖ NIMETUS Hind
Väljakutse tasu (tööajal)* 19,00 €
Avari väljakutse (väljaspool tööaega)* 32,00 €
Avarii teenused 1 töötund (min kogus 0,5 töötundi)* 15,50 €
Avarii teenused 1 töötund (töövälisel ajal)* 21,50 €
Valdkonna vastutava spetsialisti väljakutse ja konsultatsioon, 1 tund* 32,00 €
Kiire vee sulgemine ja avamine seoses kliendi avariiga 1h jooksul alates teate saamisest (24/7) 54,00 €
Vee sulgemine ja avamine kliendi soovil ühe või mitme siibri abil, üks kord 15,60 €

Hinnad sisaldavad 20% käibemaksu. * Tärniga tähistatud teenuste tasu ei rakendata AS Saku Maja hoolduses olevatele majadele esimese tunni eest.