• (+372) 672 9180

04 juuni

Teade veekatkestusest »

AS Saku Maja annab teada, et seoses veetorustike remontöödega toimub veekatkestus Kivisalu teel. 06.06.11.2018 kell 9.00-17.00.

28 mai

Teade veekatkestusest »

Saustinõmme külas 28.05.2018 veepumplas tehniline rike.
Tavapärane olukord taastatakse 17.

17 apr.

Reedel 13.04.2018 toimus Kurtna piirkonna ÜVK ehituse avakoosolek »

13. aprillil anti Saku mõisas avapauk valla järgmise nelja aasta suurehitusele – Keila jõe reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitusele (ÜVK).

17 apr.

03 apr.

Teade veekatkestuse kohta Hiiemäe´l »

AS Saku Maja annab Teile teada, et  seoses Hiiemäe elurajooni veetorustike ümberühendustöödega toimub Teie tarbimiskohas veekatkestus esmaspäeval 09.aprillil.2018.a.

12 märts

Riigihange Saku Valla Maja ümberehitamiseks gümnaasiumihooneks »

8. märtsil, kuulutas AS Saku Maja välja riigihanke, et leida ehitaja, kes ehitaks Saku Valla Maja ümber gümnaasiumihooneks.

28 dets.

28 dets.

08 sept.

HINNAKIRI ALATES 01.01.2017 »

AS SAKU MAJA elektrihind alates 01.01.2017

Võrgutasu kooskõlastatud Konkurentsiametiga 24.10.2012 nr.7.

31 aug.

Võrguteenuste hinnakiri alates 01.12.2017 »

AS SAKU MAJA võrguteenuse hinnakiri 

Kehtib alates 1.