• (+372) 672 9180

22 juuli

AS Saku Maja annab teada, et seoses Elektrilevi OÜ poolt teostatavate elektrivõrgu hooldustöödega, toimub Lokuti puurkaevpumpla elektrivarustuses katkestus 26.07.2021 kell 14:00 – 15:00.

 

Elektrikatkestusest tingituna toimub Lokuti külas katkestus veevarustuses ajavahemikul 26.07.2021 kell 14:00 – 15:00.

 

Palume Teil varuda veekatkestuse ajaks omale vajalik varu joogivett.

 

Vabandame tekkivate ebamugavuste pärast,  

 

AS Saku Maja

Tel 672 9180

%MCEPASTEBIN%