• (+372) 672 9180

Käesolevaga palume AS-l Saku Maja teostada järgmised tööd:

Objekt (aadress ja omanik):

Tööde loetelu:

Tasumise garanteerime (tasumata summale lisandub viivis 0,022% iga viivitatud päeva eest)
 

Tellija (kontaktisik)

Nimi

Telefon:

Aadress:

E-post:

Kui uks lukus, siis võtme asukoht:

Kuupäev:

Kaasomanikud: