• (+372) 672 9180

Saku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029 ning infot selle kohta leiate siit.