• (+372) 672 9180

21.12.2017 rahuldas SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KiK) nõukogu oma otsusega nr 1‑25/329 AS Saku Maja projekti „Keila jõe reoveekogumisala veemajandusinfrastruktuuri arendamine Saku vallas.“ finantseerimise taotluse. Projekti kestvus 21.12.2017 – 30.09.2021.

Projekti maksumuseks kujunes 24 miljonit eurot, millest Ühtekuuluvusfondi  toetus oli  18,1 miljonit eurot. AS Saku Maja investeeris antud projekti 3,2 miljonit eurot. Lisaks tellis AS Saku Maja projektiväliseid töid ligi 0,54 miljoni euro eest ning Saku vald rahastas piirkonna teede seisukorra parandamist ligi 2,05 miljoni euroga.

Saku valla projekti ehitustööd kestsid kaheksa aastat (2014-2022). Selle jooksul rajati ligi 165 kilomeetrit vee- ja kanalisatsioonitorustikke, mitmeid uusi joogiveepumplaid ja hulgaliselt reoveepumplaid. Projekti tulemusena loodi Kiisa, Kurtna, Roobuka, Metsanurme, Kasemetsa ja Üksnurme asulates tõhusam veevarustus kokku ca 5000 elanikule ja võimalus reovee nõuetekohaseks ärajuhtimiseks ligi 5500 elanikule. Rajati ligi 69 km veetorustikke ja ca 95 km kanalisatsioonitorustikke ning Kurtnas ja Metsanurmes uued veetöötlusjaamad ja puurkaevud vee võtmiseks.

2. juunil 2022 toimus pidulik Keila veemajandusprojekti lõpetamise tänuüritus Kiisa Rahvamajas. Fotol on Kohila Maja juhatuse esimees Vahur Tarkmees, Saku Maja juhatuse liige Marko Matsalu ja Kohila vallavanem Allar Haljasorg. Foto: Julia-Maria Linna

Saku Sõnumites ilmunud artikleid Keila jõe RKA projekti arengute kohta saab lugeda siit: