• (+372) 672 9180

Saku alevikus ning Kurtna külas on soojusenergia müüjaks ning edastajaks AS Saku Maja.

Kaugküttevõrku kuuluvad Saku aleviku korterelamud ning mõned eramud, lisaks Saku Vallavalitsus, Saku Gümnaasiumi algklasside maja, Saku Gümnaasiumi põhikooli maja, Saku Gümnaasium, Saku Tervisekeskus, lasteaia Terakese erinevad hooned, lasteaed Päikesekild ning Saku aleviku kauplused.  Kurtnas teenindab kaugküttevõrk Kurtna küla korterelamuid ning Kurtna Kooli. Kaugküttevõrguga on ühendatud 115 soojustarbijat, sooja tarbevett toodetakse aastaringselt Tehnika, Kannikese ja Kurtna võrgupiirkonnas. Kogu soojuse jaotamine toimub ligikaudu 10,7 km pikkuse kaugküttetorustiku kaudu, mis on käesolevaks ajaks suuremas osas rekonstrueeritud.

Saku valla kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise, soojuse tootmise, jaotamise ning võrgust eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ja soojusettevõtjate arenduskohustused on määratud Saku Vallavalitsuse määrusega 17.02.2005 nr 2.  ning M 2 lisa 1

Soojus tuuakse tarbijateni läbi kolme katlamaja:

Saku aleviku Tehnika tänava katlamajas on kasutusel puiduhakke katel võimsusega 4,7 MW. Tehnika tänava katlamaja töötab suuresti hakkepuidu peal, lisaks on võimalik lisasoojust toota nii põlevkiviõli kui ka maagaasiga.  Katlamaja täiskoormusel töös hoidmiseks vajab katel 1,5 autokoormat hakkepuitu ööpäevas ning lattu mahub korraga 4 autokoormat hakkepuitu. 

Saku aleviku Kannikese tänava katlamaja on kasutusel vaid kui Tehnika katlamaja vajab täiendavat toetust ning katlamaja ei ole igapäevaselt töös. Kannikese tänava katlamajja on paigaldatud kaks maagaasil töötavat katelt.

Kurtna katlamaja on mõnevõrra väiksem. Põhiliselt köetakse Kurtnat pelleti graanulitega, vajadusel võetakse appi maagaasiõli, et Kurtna korterelamud ning kool ikka soojad oleksid.

AS Saku Maja katlamajadele on usaldatud tõhusa kaugkütte märgis alates aastast 2019.