• (+372) 672 9180

AS Saku Maja ettevõtlusvormiks on aktsiaselts ning kõrgeimaks juhtimisorganiks on aktsionäride üldkoosolek.

Lisaks koordineerivad ettevõtte tööd:

  • nõukogu
  • juhatus 

Nõukogu korraldab ettevõtte juhtimist, planeerib tegevusi, teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle ning võtab vastu otsuseid ettevõtte jaoks olulistes ning strateegiliselt tähtsates küsimustes. AS Saku Maja nõukogul on viis liiget. Nõukogu liikmed valitakse üldkoosoleku poolt neljaks aastaks ning nõukogu liige ei pea olema aktsionär.

AS Saku Maja nõukogu on määratud Saku Vallavalitsuse 22.12.2021 korraldusega nr 769.

Nõukogu esimees: Tiit Vahenõmm

Nõukogu liikmed: Tanel Ots, Kristjan Puustusmaa, Kalle Pungas, Maia Sokk.

Juhatus on ettevõtte juhtimisorgan, mille ülesandeks on igapäevase majandustegevuse ja raamatupidamise korraldamine ning juhtimisotsuste ja esinduse teostamine. Juhatus peab jälgima nõukogu seaduslikke otsuseid ja korraldusi. AS Saku Maja juhatuses on kaks liiget. Juhatuse liikmed valitakse nõukogu poolt kolmeks aastaks. 

Juhatuse liikmed: Marko Matsalu ja Kadri Kralla.