• (+372) 672 9180

Seoses soojusenergia hinnatõusu kompenseerimisega veebruaris ja märtsis on  lõplik müügihind kodumajapidamistele  56,62 €/MWh (ilma km-ta) ning 67,94 €/MWh (koos km-ga)

Riik hüvitab soojuse müüjate kaudu eluhoonete kodutarbijatele osa veebruari ja märtsikuu tarbimise soojuse kuludest, hüvitis moodustab 65% nende kuude ja 2021. a oktoobri soojuse müügihindade vahest.

Saku Maja kajastab soodustust veebruari ja märtsi kuu tarbimise eest esitataval arvel ja kliendil ei ole eraldi vaja selleks avaldust esitada.

Veebruari ja märtsi soojuse hinna kompensatsioon ja lõplik soojuse hind  (€/MWh, lisandub käibemaks)

Müügihind oktoobris 2021.aastal 50,96€

Müügihind veebruaris ja märtsis 2022. aastal 67,12€

Riigi abimeede (65% hinnatõusust) 67.12 -50,96= 16,16 *0,65=10,50

Lõplik soojuse müügihind veebruaris ja märtsis on 56,62€, millele lisandub käibemaks.

Rohkem infot leiab https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/kaugkuttesoojuse-hinna-huvitamine

Saku Maja AS

10.03.2022


Alates 01.01.2022. aasta muutub soojusenergia piirhind.

Konkurentsiamet kooskõlastas  01.12.2021 oma otsusega nr 7-3/2021-072   AS Saku Maja Saku ja Kurtna võrgupiirkonnale uue müüdava soojuse piirhinna 67,12 €/MWh (ilma käibemaksuta hind). Koos käibemaksuga on piirhind  80,54 €/MWh.

Võrreldes varasema soojuse piirhinnaga tõuseb  uus piirhind 31,7%.

Reaalne müügihind kujuneb välja  jooksva kuu lõpuks ning sõltub kasutavate kütuste kogustest ja  sisendhindadest, kuid mitte kõrgem kui kooskõlastatud piirhind.

Saku Maja AS

01.12.2021