• (+372) 672 9180

Saku või Kurtna kaugküttetrassiga liitumiseks tuleb esitada liitujal taotlus. Esitatud taotluse alusel väljastatakse tehnilised tingimused.

Seejärel võib alustada projekteerimistöödega, millele järgneb ehitustööde etapp. Kõige viimasena sõlmime liitujaga soojuse ostu-müügilepingu, mis koostatakse personaalselt igale liitujale lähtudes liituja vajadustest.

Taotluse liitumiseks leiate siit.

Soojusenergia ostu-müügi lepingu tüüptingimused leiate siit.