• (+372) 672 9180

► TÖÖAEG: E-N 08.00-17.00, R 08.00-16.00

► TÖÖVÄLINE AEG: E-N 17.00-08.00, R 16.00-08.00, L-P ja riiklikud pühad


VÄLJAKUTSE JA AVARIITÖÖDE HINNAKIRI AS SAKU MAJA POOLT HALLATAVATELE MAJADELE,   

kehtib alates 01.01.2021:

TÖÖ NIMETUS Hind
Väljakutse tasu (tööajal)* 25,00  €
Avari väljakutse (väljaspool tööaega)* 40,00  €
Avarii teenused 1 töötund (min kogus 0,5 töötundi)* 25,00  €
Avarii teenused 1 töötund (töövälisel ajal)* 35,00  €
Valdkonna vastutava spetsialisti väljakutse ja konsultatsioon, 1 tund* 50,00  €
Kiire vee sulgemine ja avamine seoses kliendi avariiga 1h jooksul alates teate saamisest (24/7) 54,00  €
Vee sulgemine ja avamine kliendi soovil ühe või mitme siibri abil, üks kord 20,00  €

Hinnad sisaldavad 20% käibemaksu.

* Tärniga tähistatud teenuste tasu ei rakendata AS Saku Maja hoolduses olevatele majadele esimese tunni eest.