• (+372) 672 9180

AS Saku Maja jaoks on oluline pakkuda oma klientidele kvaliteetset joogivett ning hoolitseda selle eest, et Saku valla heitveed saaksid juhitud heitvee ümbertöötlemisseadmetesse.

Viimastel aastatel oleme renoveerinud pumbajaamasid ja puhtavee torustikke, et joogivee kvaliteedinäitajad vastaksid Eestis kehtivale joogivee normidele.

Joogivesi  peab vastama vastavalt Veeseaduses kehtestatud kvaliteedinõuetele ning joogivee kvaliteeti tuleb kontrollida kehtestatud nõuete kohaselt ja analüüsida seaduses kehtestatud meetoditega.

Iga joogivee veekäitleja kooskõlastab Terviseametiga joogivee kontrolli kava vähemalt viieks aastaks, milles lepitakse kokku joogivee kontrollimise ajakava ning sagedus.


AS Saku Maja poolt võetud proovide analüüsitulemusi saab alati vaadata Terviseameti kodulehelt:

https://vtiav.sm.ee/index.php/?active_tab_id=JV

Lisaks allpool tutvumiseks III kvartali 2023 tulemused piirkonniti (aktiivse lingiga dokumendid vastava kvartali kohta):

Saku  
  Saku Gümnaasium (Kannikese VV) mikrobioloogia
  Saku Gümnaasium (Kannikese VV) keemia
  Tariku 17 (Nurme VTJ) mikrobioloogia
  Tariku 17 (Nurme VTJ) keemia
  LPK Terake 2 (Teaduse VV) mikrobioloogia
  LPK Terake 2 (Teaduse VV) keemia
  Teaduse VTJ mikrobioloogia
  Teaduse VTJ keemia
  LPK Päikesekild (Teaduse VV) mikrobioloogia
  LPK Päikesekild (Teaduse VV) keemia
  LPK Terake (Kannikese VV) mikrobioloogia
  LPK Terake (Kannikese VV) keemia
Männiku  
  Männiku lasketiiru VTJ mikrobioloogia
  Männiku lasketiiru VTJ keemia
  Männiku küla VTJ mikrobioloogia
  Männiku küla VTJ keemia
Tänassilma  
  Tänassilma tehnopark VTJ mikrobioloogia
  Tänassilma tehnopark VTJ keemia
  Tänassilma küla VTJ mikrobioloogia
  Tänassilma küla VTJ keemia
  Kungla VTJ mikrobioloogia
  Kungla VTJ keemia
Jälgimäe  
  Jälgimäe küla VTJ mikrobioloogia
  Jälgimäe küla VTJ keemia
  Lepiku VTJ mikrobioloogia
  Lepiku VTJ keemia
Saustinõmme  
  Saustinõmme VTJ mikrobioloogia
  Saustinõmme VTJ keemia
Lokuti  
  Lokuti VTJ mikrobioloogia
  Lokuti VTJ keemia
Tõdva  
  Tõdva VTJ mikrobioloogia
  Tõdva VTJ keemia
Kurtna  
  Kurtna keskuse VTJ mikrobioloogia
  Kurtna keskuse VTJ mikrobioloogia
  Kurtna kool (Kurtna keskuse VTJ) mikrobioloogia
  Kurtna kool (Kurtna keskuse VTJ) keemia
  Kiisa vabaajakeskus (Kurtna VTJ) mikrobioloogia
  Kiisa vabaajakeskus (Kurtna VTJ) keemia
Metsanurme  
  Metsanurme VTJ mikrobioloogia
  Metsanurme VTJ keemia
Kiisa  
  Kiisa-Roobuka pk mikrobioloogia
  Kiisa-Roobuka pk keemia
Roobuka  
  Metsanurga VTJ mikrobioloogia
  Metsanurga VTJ keemia