• (+372) 672 9180

AS Saku Maja jaoks on oluline pakkuda oma klientidele kvaliteetset joogivett ning hoolitseda selle eest, et Saku valla heitveed saaksid juhitud heitvee ümbertöötlemisseadmetesse.

Viimastel aastatel oleme renoveerinud pumbajaamasid ja puhtavee torustikke, et joogivee kvaliteedinäitajad vastaksid Eestis kehtivale joogivee normidele.

Renoveerimises on ka meie reoveepumplad Sakus ja Männikul, et tagada heitvee tõrgedeta vastuvõtt ööpäevaringselt.