• (+372) 672 9180

Joogivee veekäitleja on kohustatud kooskõlastama Terviseametiga joogivee kontrolli kava vähemalt viieks aastaks, milles lepitakse kokku joogivee kontrollimise ajakava ning sagedus.

Joogivesi peab vastama vastavalt Veeseaduses kehtestatud kvaliteedi nõuetele ning joogivee kvaliteeti tuleb kontrollida kehtestatud nõuete kohaselt ja analüüsida seaduses kehtestatud meetoditega.

AS Saku Maja poolt võetud proovide analüüsitulemusi saab vaadata Terviseameti kodulehelt.

Analüüsitulemused on toodud rippmenüüs piirkonniti.