• (+372) 672 9180

AS Saku Maja müüb väiketarbijale (so. kodutarbija, korteriühistu, korteriomanike ühisus ja see äritarbija, kelle elektripaigaldis on võrguga ühendatud madalapingel kuni 63-amprise peakaitsme kaudu) elektrienergiat üldteenuse korras. Teenuse osutamiseks peab olema kehtiv võrguleping ning teist elektrimüüjat ei ole valitud.  Üldteenuse tarbimiseks ei  pea klient uut avaldust esitama.

Üldteenuse hind kujuneb elektribörsil avaldatud kuu keskmise hinna alusel, millele lisandub marginaal. Kalendrikuus müüdud üldteenuse hinna avalikustame oma koduleheküljel tarbimisperioodile järgneva kuu alguses.

Kui juriidiline isik peakaitsmega üle 63А jätab elektrimüüja valimata, siis müüb AS Saku Maja elektrit bilansienergia hinnaga. Hinna avalikustab Elering AS ja moodustub elektrienergia bilansimaksumusest, millele lisandub võrguettevõtja mõistlik kasum ja kulud. Soovitame juriidilistel isikutel sõlmida elektrileping, sest bilansihinnaga elektrienergia on kõige kallim.

AS Saku Maja üldteenuse osutamise tüüptingimustega saate tutvuda siin.

2024.a aprillikuu üldteenuse hind AS Saku Maja võrgupiirkonnas on 8,22 senti/kWh koos KM-ga. 

Üldteenuse arvestuskäik on alljärgnev:

 

Universaalteenuse hind

Kulud ja marginaal

Lõpphind käibemaksuta

Lõpphind käibemaksuga

Aprill

6,24

0,50

6,74

8,22