• (+372) 672 9180

 AS Saku Maja kinnisvara korrashoiu osakond tegeleb:

 • Kortermajade hoolduse ja haldusega: pakume hooldus- ja haldusteenust umbes 27% Saku valla korterelamutele.
 • Saku Gümnaasiumi haldamisega: me haldame ja hooldame Saku Gümnaasiumi Teaduse 1 hoonet.
 • Ruumide rentimisega: me haldame ja rendime ruume välja Teaduse 13 teenindusmajas.
 • Saku avaliku saunaga: tagame sauna korrashoiu ja lahtioleku.
 • Saku mõisahoone säilitamisega: teeme kõik, et säilitada ajalooline hoone oma hiilguses.

Korteriühistute haldamine võib osutuda väga aja- ja teadmistemahukaks tegevuseks. Meil on võimekus korraldada või teostada Teie eest kõik ühistu toimimiseks ja kasutamiseks vajalikud teenused. Oma tegevuses lähtume Kinnisvara korrashoiu standardist EVS 807:2016/A2:2022.

Kinnisvara haldusteenus hõlmab endas hoonega seotud lepingute haldamist ning ostetavate ja tellitavate teenuste korraldamist ning järelevalvet. Eesmärk on tagada hoonete ja elamute võimalikult efektiivne ja optimaalne kasutamine nii majanduslikult kui tehniliselt ning hoonete säilimine. Haldusteenus hõlmab endas mitmeid erinevaid tegevusi:

 1. Tehnohooldus: kinnisvarahaldur aitab planeerida ja kontrollida tehnohoolduse ja heakorra lepingute täitmist ning korraldab vajadusel remonti. Ühistu otsuste alusel võtame hinnapakkumisi tööde teostajatelt.
 2. Üldkoosolekute korraldamine: iga-aastased korteriühistu üldkoosolekud, kus majaelanikud saavad kokku ning võtavad vastu kortermajaga seotud otsuseid ja arutavad majaga seotud plaane.
 3. Järelevalve: hooldustehnik jälgib kinnisvara seisukorda ja teostab igakuiseid ülevaatusi ning korraldab vajadusel parandustöid.

Kinnisvara hooldusteenus on oluline teenus kortermajadele, et tagada kinnisvara väärtuse säilimine, ohutus ja mugavus. See hõlmab mitmeid tegevusi vastavalt klientide ja majade vajadustele ja lepingute tingimustele:

 1. Tehnohooldus: tehnohooldus hõlmab hoonete tehnosüsteemide regulaarset kontrolli.
 2. Heakorrateenus: sisemise ja välise heakorrateenusega tagatakse objekti puhtus ja korrashoid.
 3. Raamatupidamisteenus: korteriühistutele pakutakse korrektset raamatupidamist vastavalt seadustele ja standarditele ning soovi korral majandusaasta aruande koostamist.
 4. Eripuhastustööd: eripuhastustööd on ühekordsed puhastustööd vastavalt vajadusele.

Iga kinnisvara väärib personaalset lähenemist, et täita majaelanike ootusi. Oleme kohalik Saku valla ettevõte ja kogu aeg kohapeal olemas. Suudame probleemide ilmnemisel kiirelt reageerida ja aidata korteriühistut võimalikult kiiresti parimal viisil.