• (+372) 672 9180

Hoonete ja nende tehnosüsteemide hooldusega tagatakse läbi regulaarsete ülevaatuste, kontrolli ja reguleerimise tehnosüsteemide võimalikult optimaalne funktsioneerimine ning kõrvaldades jooksvalt pisivead on võimalik oluliselt ennetada avariiolukordasid.

Hoolduse tulemusena selgub hoone konstruktsioonide ja tehnosüsteemide seisukord ja remondi ning väljavahetamise vajadus, mis võimaldab omnikul hõlpsasti planeerida investeeringuid oma varasse.

Hooldusteenuse sisu:
► Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi hooldus
► Kanalisatsioonipüstikute ja kanalisatsioonikaevude puhastus
► Küttesüsteemi (püstikud, jaotustorustik, radiaatorid) hooldus
► Soojasõlme hooldus ja ettevalmistamine kütteperioodiks
► Elektrisüsteemide ja üld- ning välisvalgustuse hooldus (v.a. korterisisene elekter)
► Ehituskonstruktsioonide ja hooneosade hooldus, uste, akende ja lukkude korrasoleku
kontroll ja normaalse sulgemise tagamine