• (+372) 672 9180

Mida sisaldab kinnisvara hooldusteenus?

Hoonete ja nende tehnosüsteemide hooldusega tagatakse läbi regulaarsete ülevaatuste, kontrolli ja reguleerimise tehnosüsteemide võimalikult optimaalne funktsioneerimine ning kõrvaldades jooksvalt pisivead, on võimalik oluliselt ennetada avariiolukordasid.

Hoolduse tulemusena selgub hoone konstruktsioonide ja tehnosüsteemide seisukord ja remondi ning väljavahetamise vajadus, mis võimaldab omnikul hõlpsasti planeerida investeeringuid oma varasse.

Kinnisvara hoolduse käigus teostatud tööd fikseeritakse hoolduspäevikus, mis tagab vajaliku informatsiooni olemasolu ja järjepidevuse.

Teie kontaktisikuks on meie kinnisvarahaldur, kes hoolitseb kõikide kinnisvara hoiu teenustega seonduvate küsimuste lahendamise eest.

Hooldusteenuse sisu:

  • veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi hooldus
  • kanalisatsioonipüstikute ja kanalisatsioonikaevude puhastus
  • küttesüsteemi (püstikud, jaotustorustik, radiaatorid) hooldus
  • soojasõlme hooldus ja ettevalmistamine kütteperioodiks
  • elektrisüsteemide ja üld- ning välisvalgustuse hooldus (v.a. korterisisene elekter)
  • ehituskonstruktsioonide ja hooneosade hooldus, uste, akende ja lukkude korrasoleku
    kontroll ja normaalse sulgemise tagamine

Täpsema kinnisvarahaldus teenuse pakkumise saamiseks palun võtke ühendust meie e-posti aadressil: saku@sakumaja.ee või helistage meie üldnumbril 6 729 180