• (+372) 672 9180
  • Kinnistu omaniku vahetus ning uue teenuslepingu sõlmimine

Kinnistu omanikuvahetuse puhul on nii kinnistu müüjal kui ka kinnistu ostjal vajalik täita ning digiallkirjastada teenuslepingu lõpetamise avaldus, mille leiab siit.

Antud dokument on aluseks eelmise omaniku teenuslepingu lõpetamiseks ning uue omanikuga teenuslepingu sõlmimiseks.

Palume avaldusele kindlasti märkida lisaks müüja andmetele ka uue omaniku nimi, kontaktandmed ning kinnistu üleminekul fikseeritud veenäit.

Juhime tähelepanu, et antud avaldus tuleb korraga digiallkirjastada mõlema osapoole poolt ehk nii müüja kui ostja poolt.

Täidetud avaldus saata Saku Maja AS e-posti aadressile saku@sakumaja.ee. Seejärel saame uue omaniku nimel teenuslepingu sõlmida.