• (+372) 672 9180
  • Millal sõlmitakse  vee- ettevõttega teenusleping?

Teenusleping sõlmitakse kinnistu omaniku või valdajaga pärast seda, kui kinnistu on ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni torustikuga ühendatud. Leping saadetakse kinnistu omanikule või valdajale 2 -3 tööpäeva jooksul peale torude ühendamist esitatud e-posti aadressile allkirjastamiseks.

  • Mis vahe on liitumislepingul ning teenuslepingul?

Liitumisleping sõlmitakse kinnistu omaniku või valdajaga enne kinnistu torustike esmakordset vahetut ühendamist ühiveevärgi- ja/või kanalisatsiooniga selleks, et kasutada vastavat teenust tulevikus, või olemasoleva ÜVK rekonstrueerimist. Teenusleping sõlmitakse kinnistu omaniku või valdajaga peale seda, kui kinnistu on ühisveevärgi või –kanalisatsiooni torustikuga ühendatud.

  • Mis on liitumispunkt?

Veevarustuse liitumispunktiks on üldjuhul maakraan, asukohaga kuni 1 meeter kinnistu piirist. Kanalisatsiooni liitumispunktiks on üldjuhul mõtteline punkt ühendustorustikul või piirikaev, asukohaga kuni 1 meeter kinnistu piirist. Kui liitumispunkti ei ole võimalik määrata eelnimetatud tingimustel, määratakse liitumispunkt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja ja kinnistu omaniku või valdaja kokkuleppel.

  • Mis on piiritlusakt?

AS-i Saku Maja ja kliendi vahel sõlmitud teenuslepingu lisana allkirjastatakse piiritlusakt, milles fikseeritakse liitumispunkt(id). Liitumispunkt määrab ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ning kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vahelise piiri.

  • Kellega sõlmitakse leping kaasomandi korral?

Kui kinnistul on kaks kaasomanikku, siis sõlmitakse teenusleping mõlema kaasomanikuga. Kui kinnistul on kolm või enam kaasomanikku, siis sõlmitakse teenusleping kaasomanike enamuse otsuse alusel nende volitatud esindajaga. Tarbitud teenuste eest tasumisel vastutavad aga kõik kaasomanikud ühiselt. Arveldamine toimub peaveearvesti alusel, kaasomanike vaheline arveldus toimub nende omavahelisel kokkuleppel.

  • Kas korteriomanik saab sõlmida vee-ettevõttega eraldi teenuslepingu?

Korteri omanikuga AS Saku Maja teenuslepingut ei sõlmi. Igal kinnistul sõlmime 1 teenuslepingu, kaasomandi puhul sõlmime teenuslepingu korteriühistu, haldusfirma või korteriomanike volitatud esindajaga.

  • Mida teha, kui majaomanik on vahetunud?

Omaniku vahetudes on vajalik endisel omanikul olemasolev teenusleping lõpetada ja fikseerida veearvesti lõppnäit ning uuel omanikul sõlmida uus leping. AS-iga Saku Maja saab sõlmida lepingu uus omanik, kelle omandiõigus on dokumentaalselt tõestatud. Rohkem infot siit.

  • Kui omanik on surnud, mis siis lepingust saab, mida tegema peab ja milliseid dokumente AS-ile Saku Maja vaja esitada?

Omaniku surma korral ootame lepingu ümber vormistamisega seni kuni kinnisturaamatusse on sisse kantud pärija(d). Surmatunnistust AS Saku Maja ei nõua.

  • Mida pean tegema teenuslepingu lõpetamiseks?

Teenuslepingu lõpetamiseks on vaja täita lepingu Avaldus teenuslepingu lõpetamiseks/alustamiseks, mille leiate siit. Teenuslepingu lõpetamisest palume meid ette teavitada vähemalt 14 tööpäeva. Avalduse alusel võtame Teiega ühendust, et kokku leppida sobiv aeg veearvesti maha võtmiseks ja teenuse osutamise lõpetamiseks. Juhul kui kinnistu või elamu läheb üle uuele omanikule, siis palume lepingu lõpetamise avalduses kindlasti märkida uue omaniku nimi ja kontaktandmed – kui uus omanik soovib teenuse kasutamist jätkata, siis ei pea me veeühendust sulgema ja veearvestit eemaldama.

  • Mida pean tegema, et sõlmida e-arve püsimakseleping?

Swedbankis saate e-arve püsimakselepingu saate sõlmida oma internetipangas. E-arve püsimakselepingu sõlmimiseks on vaja viitenumbrit, mille leiate oma arvelt. SEB panga ja LHV panga kliendid peavad oma e-arve soovist esmalt teavitama e-posti aadressil naidud@sakumaja.ee  esitades järgmised andmed: kontoomaniku nimi, kontoomaniku isikukood, panga nimi, kontoomaniku arvelduskonto number. Rohkem infot meie e- arve püsimakse kohta siit.

  • Ma pole saanud arvet oma e-posti aadressile. Mis teha?

Meie raamatupidamine väljastab arved eelneva kuu kohta järgmise kuu 10-12 kuupäeva vahel. Kui selgub, et te pole pole arvet saanud, siis paluksime teatada sellest telefonil 6 729 180 või e-posti teel saku@sakumaja.ee. Google Gmail’i e-posti aadresside omanikel paluksime kontrollida ka Rämpsposti kausta – tihti leitakse arved just sealt.

  • Mul on makseraskused arvete tasumisel. Kuidas peaksin toimima?

Kui Teil on probleeme veearvete tasumisega, palume võtta AS Saku Maja klienditeenindusega ühendust kas e-posti teel: saku@sakumaja.ee või telefoni teel 6 729 180. Koos leiame sobivaima lahenduse.

  • Miks saadetakse ka suvel küttearve?

Kaugkütet kasutatakse sel juhul ka teie tarbevee soojendamiseks ja arvel kajastubki vee soojendamiseks kulunud soojusenergia.

  • Missugune on soojuse hind?

Vastavalt kaugkütteseadusele kinnitab soojuse piirhinna Konkurentsiamet. Soojuse müügihind võib olla võrdne piirhinnaga või sellest madalam. Juhul, kui tegelikud kulud osutuvad prognoositust väiksemaks, saab soojusettevõte müüa soojust piirhinnast odavamalt.

Soojuse piirhind kujundatakse selliselt, et ettevõtjale oleks tagatud vajalike tegevuskulude katmine; investeeringud tegevus- ja arenduskohustuse täitmiseks; keskkonnanõuete täitmine; kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine ja põhjendatud tulukus. Loe lähemalt konkurentsiameti kodulehelt.

  • Kuidas kujuneb vee -ja kanalisatsiooniteenuse hind?

Vee hinna kooskõlastab Konkurentsiamet, kes arvestab reaalseid piirkondlikke kulusid.