• (+372) 672 9180

 

Universaalteenuse hind on selgunud

Universaalteenus on riigi poolt loodud võimalus osta elektrit reguleeritud hinnaga, et pakkuda Eesti kodutarbijatele hinnaleevendust kõrgete elektrihindade eest. Universaalteenuse hind on kuupõhiselt fikseeritud ning ei ole mõjutatud elektribörsi kõrgetest hindadest. 

Universaalteenuse hind on 19,20 s/kWh + kuutasu 1,92€

Kõigile üldteenuse või börsipaketi  kodutarbijast klientidele oleme saatnud universaalteenuse pakkumise.  Juhul kui Te ei ole saanud pakkumist,  palume  teavitada meid sellest info@sakumaja.ee .

Saku Maja AS

06.10.2022


 

  • Energiakulude leevendamise hüvitised

Energiahinna tõusu mõjude leevendamiseks kodutarbijatele on riik välja töötanud erinevad ajutised toetused. Need kehtivad tarbijatele perioodil 1. oktoobrist 2022. aastal kuni 31. märtsini 2023. aastal tarbitud energia eest väljastatud arvetele. Toetused on automaatsed ehk  AS Saku Maja vähendab juba oma piirkonna kodutarbijatele laekuvatelt energiaarvetelt ise elektri, gaasi või kaugkütte ühikhinda.

  • Elektrihinna hüvitamine

Elektri kodutarbijale kompenseeritakse kuu keskmisest käibemaksuta elektrienergia hinnast, mis ületab 8 senti kilovatt-tunni (kWh) kohta, kuni 5 senti/kWh.

Näiteks kui tarbija ostab elektrienergiat kuu keskmise hinnaga 15 senti/kWh, siis kompensatsiooni abil oleks tarbija poolt makstav hind 10 senti/kWh.

Hüvitis põhineb kodutarbija kuu keskmisel elektrienergia kulul. Näiteks kui tarbija arve elektrienergia eest oli käibemaksuta 100 eurot tarbimise 500 kWh juures, kujuneb selle kuu elektri keskmiseks käibemaksuta hinnaks 20 senti/kWh.

Toetuse abil väheneb keskmise elektritarbija kulu elektrile umbes 21 protsenti. Hüvitise saajate hulka kuuluvad ka elektri universaalteenuse tarbijad.

Saku Maja AS

26.09.2022


  • AS Saku Maja hakkab pakkuma elektri universaalteenust alates 01. oktoober 2022.

Universaalteenuse näol on tegemist riigipoolse valikmeetmega, mis aitab inimestel maandada riske ja leevendada tuleva talve potentsiaalseid hinnatõuse.

Universaalteenuse hinnaga elektrit saab kasutada  alates 1. oktoobrist 2022. See ei ole kodutarbijale kohustus, vaid võimalus.

Antud teenus on sisuliselt elektripakett, millega saavad vabatahtlikult liituda kõik eratarbijad ja korteriühistud. Lõplik tarbijale pakutav hind hakkab koosnema tootmiskuludest, elektritootja mõistlikust kasumist ja elektrimüüja müügikuludest.

Universaalteenuse hind kujuneb börsiväliselt Konkurentsiametiga kooskõlastatud tootmishinna alusel, millele lisandub müüja kulukomponent. Tootmishind võib ajas muutuda kui sisendhinnad märgatavalt muutuvad.

Tootmishind ei ole hetkel veel Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud, hind peaks selguma hiljemalt 30 septembriks.

AS Saku Maja pakutava universaalteenuse müügihinna kliendile avaldame esimesel võimalusel meie kodulehel.

Kliendi mugavuse nimel viib AS Saku Maja alates 1. oktoobrist 2022 automaatselt universaalteenusele üle kõik oma olemasolevad elektrikliendid, kellel valitud börsipakett või universaalteenusest kallim fikseeritud hinnaga pakett. Klient paketi muutmiseks ise midagi tegema ei pea. Kui on selgunud universaalteenuse hind, saadame kõigile sellistele klientidele e-posti teel vastava teavituse. Juhul, kui klient ei soovi universaalteenusele üle minna, tuleb tal sellest  AS Saku Maja teavitada saates vastavasisulise vabas vormis avalduse e-posti aadressile info@sakumaja.ee hiljemalt 2 (kaks) päeva enne universaalteenuse kehtima hakkamist.

Kui vajate rohkem mõtlemisaega, siis universaalteenusele saab üle minna ka kuu keskel oma praeguse müüja juures. Sellisel juhul arvestatakse universaalteenuse hinda tagasiulatuvalt ehk kogu selle kuu esitataval elektriarvel kajastub vaid universaalteenuse hind.

Universaalteenust saab kasutada alates 1. oktoobrist 2022 kuni 30. aprillini 2026, tegemist on tähtajalise meetmega.

Teenusest saab loobuda igal ajal teavitades sellest elektrimüüjat 7 (seitse) päeva ette.

Palume meeles pidada fakti, et universaalteenuse lõppemisel või lõpetamisel ei saa automaatselt tagasi oma endist elektripaketti, vaid tuleb valida uus.

Universaalteenuse tarbijal on õigus riigi poolt kehtestatud elektrihinna hüvitisele.

Rohkem infot antud universaalteenuse kohta Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehelt: https://mkm.ee/universaalteenus

Saku Maja AS

19.09.2022


2021. aasta jooksul on elektrituru olukord oluliselt muutunud ning nii elektri börsihinnad kui ka fikseeritud sisseostuhinnad on kallinenud.

Saatsime kõikidele klientidele kellel on valitud fikseeritud hinnaga paketid, teate hindade muutusest ja uue hinnakirja.