• (+372) 672 9180

Kinnistusiseste torustike rajamise korraldab ja sellega kaasnevad kulud katab ühisveevärgiga liituja. 

AS Saku Maja ei paku kinnistusiseste torustike rajamise teenust.


Kinnistusiseste torustike rajamise teenust pakuvad muuhulgas Saku vallas järgmised ettevõtted:

  1. Torustikud OÜ, Imre Liiv, 55 33 948, info@torustikud.ee
  2. Rempfast OÜ, Elar Pärnaste, 56 93 5795, info@rempfast.ee
  3. LM Ehitus OÜ, Rauno Lunde, 56 64 6997, lmehitus@gmail.com