• (+372) 672 9180

Kinnistusiseste torustike rajamise korraldab ja sellega kaasnevad kulud katab ühisveevärgiga liituja. 

AS Saku Maja ei paku kinnistusiseste torustike rajamise teenust.


Kinnistusiseste torustike rajamise teenust pakuvad muuhulgas Saku vallas järgmised ettevõtted:

  1. Torustikud OÜ, Imre Liiv, 55 533 948, info@torustikud.ee
  2. Rempfast OÜ, Elar Pärnaste, 56 935 795, info@rempfast.ee
  3. LM Ehitus OÜ, Rauno Lunde, 56 646 997, lmehitus@gmail.com
  4. Sejuna OÜ, Dmitri Rykhlinskii, 56 848 690, sejuna.ou@gmail.com