• (+372) 672 9180

AS Saku Maja ei paku kinnistusiseste torustike rajamise teenust.

Kui on soov saada kinnistusiseste vee- ja kanalisatsiooni torustike ehitust või rekonstrueerimist, palume pöörduda kinnistusiseste ehitustööde teenusepakkuja poole, kes teeb töid vastavalt nõuetele.

Kinnistusiseste torustike rajamise korraldab ja sellega kaasnevad kulud katab ühisveevärgiga liituja. 

Soovitame hinnapakkumisi küsida vähemalt kolmelt erinevalt teenusepakkujalt, et leida sobivaim tööde teostaja. 

Kinnistusiseste torustike rajamise teenust pakuvad Saku vallas näiteks järgmised ettevõtted:

Torustikud OÜ Imre Liiv (+372) 55 533 948 info@torustikud.ee
Rempfast OÜ Elar Pärnaste (+372) 56 935 795 info@rempfast.ee
LM Ehitus OÜ Rauno Lunde (+372) 56 646 997 lmehitus@gmail.com
DVSLEON OÜ   Dmitry Rykhlinskii (+372) 56 848 690   dvsleon.ou@gmail.com
Proinfra Ehitus OÜ Jaak Tootsman

(+372) 54 502 222

(+372) 53 501 200

info@proinfra.ee