• (+372) 672 9180

AS Saku Maja on Saku valla vee-ettevõtja, mis tegutseb valla haldusterritooriumil asuvates Saku (Saku alevik, Juuliku küla, Üksnurme küla, Tammemäe küla); Männiku (Männiku küla); Lokuti (Lokuti küla); Keila jõe (Kurtna küla, Kiisa alevik, Roobuka küla, Metsanurme küla, Kasemetsa küla, Üksnurme küla); Kajamaa –  Tõdva (Tõdva ja Kajamaa küla) ja Saustinõmme (Nõmme tee, Risti tee, Õie tee piirkond) reoveekogumisaladel ning lisaks Jälgimäe 1 ja Jälgimäe 2 piirkonnas Jälgimäe külas, Tänassilma tehnopargis, Tänassilma külas ning Roobuka küla Metsanurga tee piirkonnas.

Meie tegevuspiirkonnad on kehtestatud Saku Vallavolikogu otsusega 15. juuni 2017 nr 32.

Vastutame kõikide oma piirkondade joogivee puhtuse ja kättesaadavuse ning reovee kogumise ja keskkonnasõbraliku puhastamise eest.

Liitumispunkte oleme kokku ehitanud ca , ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga on liitunud meie vallas 5727 majapidamist. Meie veemajandusosakond haldab:

                                  20 puurkaevu                                 92 reoveepumplat

                                  18 veepumplat                               2 vaakumkanalisatsiooni pumplat

                                  13 veetöötlusjaama                      2 reoveepuhastit

Meie veemajanduse osakonna ülesanne on hallata lisaks veel 174 km veetorustikke, 192 km ühiskanalisatsioonitorustikke ning 32 km sademevee kanalisatsioonitorustikke.