• (+372) 672 9180

► Objekti haldamiseks ja hooldamiseks eelarve koostamine
► Kommunaalteenuste vahendamine
► Lepingute ettevalmistamine
► Lepingute täitmise järelvalve ja tarbitud ressursside kontroll
► Arveldus tarbitud teenuste eest
► Haldamise ja hooldamisega seotud tulude ja kulude arvestus
► Omaniku esindamine (volituse piires) õigusaktidest tulenevate ja hallatava kinnisvaraga seotud kohustuste täitmisel