• (+372) 672 9180

Kui KINNISTU vahetab omanikku

Kinnistu omaniku vahetuse puhul on nii kinnistu müüjal kui ka kinnistu ostjal vajalik täita ning digiallkirjastada teenuslepingu lõpetamise avaldus, mille leiab siit.

Teenusleping lõpetatakse kliendi avalduse alusel (avaldus salvestada arvutisse või välja printida, seejärel täita ja edastada e-posti aadressile saku@sakumaja.ee).

Avaldusele märgitud tarbimise lõppnäidu järgi koostatakse viimane arve. Teenusleping lõppeb peale arve tasumist.

Teenusleping sõlmitakse omaniku või valdajaga kinnistusraamatu väljavõtte alusel. Kaas- või ühisomanike puhul sõlmitakse leping mõlema omanikuga, juhul kui kinnistul on rohkem kui kolm omanikku, toimub lepingu allkirjastamine ühe omaniku poolt (teiste kaas- või ühisomanike volituse alusel).

Juhime tähelepanu, et antud avaldus tuleb korraga digiallkirjastada mõlema osapoole poolt ehk nii müüja kui ostja poolt.

Täidetud avaldus saata e-posti aadressile saku@sakumaja.ee.

Teenuslepingu lõpetamise avaldus vaadatakse üle kümne tööpäeva jooksul ning seejärel saadetakse teenusleping uuele omanikule digitaalseks allkirjastamiseks e-posti teel.

Kui meie halduses oleva KÜ KORTER vahetab omanikku

Korteri omandiõiguse muutumisel palume esitada vabas vormis avaldus aadressile naidud@sakumaja.ee ning kindlasti teavitada ka oma korteriühistut omaniku vahetusest.