• (+372) 672 9180
  • Kuidas toimida kanalisatsiooni ummistuse puhul?

Kinnistusisese ummistuse likvideerib majaomanik. Kui ummistuse asukoht ei ole koheselt kliendi poolt tuvastatav ja kohale on kutsutud vee-ettevõtte töötaja ning ummistust likvideeriv vee-ettevõtte töötaja tuvastab ummistuse kinnistul (liitumispunktist kinnistu pool), teostatakse ummistuse likvideerimine tasulise teenustöö korras, millest informeeritakse klienti objektil.

Tänavatorustiku ummistusest palume teada anda AS Saku Maja üldtelefonile  6 729 180 või kirjutada aadressil saku@sakumaja.ee

  • Kuidas ennetada kinnistusiseseid ummistusi?

Kanalisatsiooni torustiku sagedane ummistuste põhjus on kanalisatsiooni torustikku mittekuuluvate asjade sattumine. Kindlasti peab vältima ka kanalisatsiooni kohvipaksu ja köögipaberite viskamist ning rasvade ja toidujäätmete valamist. Soovitatav on majapidamises olevaid haisulukke regulaarselt hooldada ja puhastada ning sinna kogunenud sodi visata prügikasti. Dušši ja vanni väljavoolude sagedaste ummistuste põhjuseks on sinna kogunenud pikad juuksed. Loe ka siit.

  • Kuhu teatada puuduvatest tänavakaevudest või ohtlikest kaevudest või kahjustatud hüdrantidest?

Puuduvatest tänavakaevuluukidest või ohtlikest kaevudest palume teavitada kohalikku omavalitsust või teavitada AS Saku Maja üldtelefonil 6 729 180.