• (+372) 672 9180

Taotlus ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumiseks ning tehniliste tingimuste saamiseks (docx) (pdf)

Avaldus teenuslepingu lõpetamiseks/alustamiseks (docx) (pdf)

Kastmisvee avaldus (docx) (pdf)

Taotlus arvesti kontrollimiseks (vesi, elekter, soojus) (pdf) (online vorm)


Vastava dokumendi palume saata digiallkirjastatuna e-posti aadressile: saku@sakumaja.ee või posti teel Tehnika 10, 75501 Saku, Harjumaa.