• (+372) 672 9180

11 jaan.

Täna lõuna ajal teavitati AS Saku Maja töötajaid FB grupis Saku Valla Elanikud tehtud postitusest:

Saku keskuse inimesed olge valvsad.Taevast sajab söe tükke.Saku Maja korsten viskab tükke välja ja terve tehnika tänav,hoovid ja maja ümbrused on mustad.Ka minu auto on pidevalt sellega kaetud.Nimelt on süsi happeline ja värvile jäävad jäljed.Lisaks hingame seda sisse.Varsti saab lasteaed valmis.Kas saadame oma lapsed sellise lume peale mängima.Tagasi saate õhtul neegrilapsed.
Olen kirjutanu valda, keskkonnaametile.Tundub et midagi enne ei muutu kui kellelgi kannatus katkeb ja asja kohtusse kaebab.

Postituse sõnastus meenutas Eesti päevapoliitikas kasutusel olevat sõnakasutust ning räägitakse inimesi ähvardavast suurest ohust. Kuna selline käsitlus on ilmselge liialdus ning tegelikku ohtu inimestele ei ole, siis otsustasime sellele postitusele vastata avalikult ja võimalikult laiale inimeste ringile.

Esiteks Saku Maja selgitused postituses toodud väidetele:
A. Väidetavalt sajab taevast söe tükke. Väidetavalt viskab Saku Maja korsten tükke välja ja terve Tehnika tänava ümbrus on üleni must. Igaüks võib minna ise kõndima Tehnika tänava piirkonda ning vaadata, kas näeb taevast kukkuvaid söetükke. On selge, et koos põlemisgaasidega lendub igast tahkekütuse põlemisest ka tuha ja tahma kübemeid ning sama toimub ka Tehnika katlamaja hakkepuidu katlas. Ning mida suuremaid koguseid põletatakse, seda suurem võib olla ka lenduvate osakeste summaarne hulk. Kuid need osakesed, mis ka Tehnika katlamaja korstnast lenduvad, on siiski kübemete mõõtu ja mitte suured tükid. Ning kirjeldus tükke välja loopivast korstnast on ilmselge liialdus.
Sellele hakkepuidu katlale kehtivad keskkonnanõuded ja katlatootja poolt tehtud seadmete konfiguratsioon näevad ette 95% põlemisel lenduvate tahkete osakeste kinni püüdmise. Ehk kuni 5% tahketest osakestest võib lenduda paratamatult ning suurte põletamise koguste juures (ca 100-120 kuupmeetrit hakkepuitu ööpäevas) on see ka valgel lumel märgatav. Selline visuaalne pilt ei ole inimestele ja autovärvile ohtlik, kuid olles harjunud maagaasi põletamisel kaasneva puhtusega: siis inimestele pigem harjumatu! Juhul kui Saku Maja paneks hakkepuidukatla seisma, siis peaksime tõstma tänaste hindade juures maagaasiga küttes soojuse hinna umbes 180 euro peale megavati eest. Vaevalt et keegi ka seda soovib.
B. Väidetavalt on süsi happeline ja jätab värvile jäljed ning väidetavalt hingavad inimesed seda sütt sisse. Esiteks ei ole süsi happeline vaid puupõletuse tuhk ja süsi ja on materjalid, mida kasutatakse hoopis vastupidi happeliste muldade neutraliseerimiseks. Söefiltreid kasutatakse näiteks joogivee puhastamiseks jne. Saku Maja põletab Tehnika katlamajas ainult puhast loodusest võetud biokütust, mida ei ole segatud näiteks ehitusjäätmetest toodetud hakkepuiduga. Seega ei ole meie hinnangul sellel väitel, et tahm ja süsi on keemiliselt ohtlikud, tõepõhja all, kui just postitajal ei ole esitada sellekohast analüüside tulemust.
Selles osas on muidugi õigus, et tahm ja süsi võivad jätta pindadele jäljed: sütt kasutatakse lausa joonistamiseks ja kirjutamiseks. Kui need söe ebemed on langenud autole, siis ei tohi neid ära pühkida mööda värvi laiali hõõrudes vaid ikka kergelt harjaga pühkides. Kui söe ebemed on autol ning kas vihma tulemusena või lume sulamise tulemusena hakkab veega sulama, siis ka see võib jätta mustad triibud. Oleme inimestele pakkunud võimaluse, et kelle autole on langenud palju musti ebemeid, siis katame Saku autopesulas tahma mahapesemisega seotud kulu. Inimene peab meid teavitama autol olevast tahmast ning kui ta soovib oma autole pesu, siis lepitakse vajadusel kokku auto üle vaatamine ja võetakse autonumber ning meie töötaja edastab autonumbri pesulale.
C. Postitaja on teavitanud Saku Vallavalitsust ja Keskkonnaametit ning miskit ei ole justkui muutunud. Siiski on Saku Maja suhelnud ka ise selles osas Keskkonnaametiga ja Vallavalitsusega ning teinud koostööd ja proovinud leida võimalusi ka selle 5% vähendamiseks.
Eelmisel talvel tellisime TTÜ käest kontrollmõõtmised korstnast väljuvatele põlemisgaasidele, et veenduda nende nõuetele vastavuses. Mõõtmistulemused näitasid, et maksimaalsel koormusel töötamisel on põlemisgaasides tahkete osakeste osakaal üle 5% piirmäära. Sellest lähtuvalt oleme me piiranud katla töötamist maksimaalsel võimsusel ning ei lase võimsusel minna üle 85%. Sellest on olnud kindlasti abi, kuid siiski ka 80-85% võimsuse juures lendub mingi osa tahkeid osakesi, millele eelpool viitasin.
Oleme tihendanud lisaks katla ja suitsugaaside puhastusseadmete hooldus- ja puhastustööde sagedust, et välistada multitsükloni täitumisest kaasnevat tahkete osade välja kandumist. Samas nõuab selline puhastamine töödeks aja planeerimist, kuna katel tuleb juba eelnevalt maha jahutada ning ka tööde ajal ei saa katlaga sooja toota. Hooldus- ja puhastustöid on seega võimalik teha sel ajal kui ilmastikutingimustest tulenevalt saame vajaliku soojuse toodetud teiste maagaasil töötavate kateldega.
Oleme teavitanud Austria katlatootjat Kohlbach ja paigaldustööd teinud ettevõtet probleemidest tahkete jäätmete rohkusega suitsugaasides. Kuna kogu katlaga seotud tehnoloogia hakkepuidu sisseandest kuni suitsugaaside väljumiseni on projekteeritud katlatootja poolt ning ka põlemisprotsesside juhtimine toimub nende programmiga, siis nad peavad andma ka oma seisukoha. Kindlasti ei tohiks ka katla maksimaalsel koormusel töötades ületada tahkete osakeste kogus lubatud piirmäärasid ning ka madalamatel koormustel soovime saada palju paremat tulemust. Kuna tegemist on ühe tootja spetsiifilise seadmega ja süsteemiga, siis soovime nende poolt lahendust olukorra normaliseerimiseks ning et saaksime kasutada katelt maksimaalsel võimsusel. Kahjuks võtavad need protsessid aega.

Lisaks olemasolevate seadmete töötamise ja põlemisprotsesside parandamisele, oleme juba uurinud võimalusi täiendavate suitsugaaside puhastusseadmete lisamiseks protsessile tulevikus. Kõige tõenäolisemalt on võimalus lisada suitsugaaside elektrifilter, mille maksumus koos paigaldustöödega maksab suurusjärgus 550- 600 000 eurot. Ka sellise filtri projekteerimine, tellimine ja paigaldamine on pikaajaline protsess ning investeeringu rahaline maksumus nõuab samuti pikemalt ette planeerimist. Elektrifiltri paigaldamine on käsitletud ka eelmisel aastal valminud Saku aleviku soojusmajanduse arendamise kavas, mis loodetavasti sellel kuul volikogus ka vastu võetakse.

Kokkuvõtteks tahame öelda, et korstnast lenduvate tahkete tahmaosakeste näol ei ole tegemist inimestele ohtlike osakestega. Samuti ei ole tegemist happeliste osakestega, mis söövitavad autode värvi ja on ohtlikud laste tervisele. Kasutame Tehnika katlamajas ainult loodusest toodud puhtaid biokütuseid, mis ei ole segatud keemiliselt töödeldud puidujääkidega. Saku Maja on teadlik, et põlemisprotsessi käigus lendub korstnast tahmaosakesi ning jälgime pidevalt nende hulka lumele sadestumisel. Sellest lähtuvalt vähendame vajadusel katla koormust ning planeerime katla hooldustöid. Olemasolevad seadmed on ettenähtud kuni 95% tahkete osakeste kinnipüüdmiseks ning kuigi proovime sellest paremat tulemust saavutada igal ajal, siis mingi osa tahma kübemeid lendub alati. Samas tuleb igal inimesel aru anda, et 100% kinni püütud tahkete osakeste tulemust ei ole võimalik saavutada ning valge lume peal võib ka tulevikus olla neid näha. Mõistame, et tegemist on inimestele visuaalselt nähtava tagajärjega ning võrreldes varasema maagaasist soojuse tootmisega on see harjumatu!

Tänu hakkepuidu katlale saame siiski kasutada kohalikke kütuseid ning olla sõltumatud piiritaguste küttematerjalide tarnetest. Ning tänu hakkepuidule suudame toota Saku aleviku tarbijatele soojust hinnaga 67.- +KM eurot, mitte hinnaga 180.-+KM eurot mis oleks tänaste hindade juures puhtalt maagaasiga küttes. Arvestades tänast energiahindade olukorda on see Saku aleviku tarbijate jaoks kindlasti väga oluline.

Marko Matsalu
Juhatuse liige
AS Saku Maja
saku@sakumaja.ee