• (+372) 672 9180

08 juuni

Saku aleviku Kannikese tänava elanikke on juba mõnda aega häirinud piirkonnas asuvast reoveepumplast tulenev lõhnahäiring. Järgnevaga anname lühikese ülevaate lahenduste otsimisest ning juba tehtud tegevustest Kannikese tänava reoveepumplast tuleneva lõhnahäiringu elimineerimiseks.

MIS TEHTUD:

Eelmise aasta suve lõpus tellisime ja oktoobris valmis eksperthinnang. Selle ülesandeks oli selgitada välja objekti eripärad ja võimalikud lõhnahäiringu tekkepõhjused ning milliseid tehnoloogiad saaks kasutada väljuva õhu puhastamiseks. Eksperthinnangu tulemusena jäi sõelale kaks erinevat õhupuhastuse tehnoloogiat, mida on analoogsetel objektidel mujal kasutatud. Töös käsitleti põhjalikult mõlema alternatiivi rajamismaksumusi ning koostati erinevate tehnoloogiate alternatiivide tasuvusanalüüs.

Samal ajal uurisime Kannikese reoveepumplast läbivoolava reovee koostist ning ka teistest piirkondadest saabuva reovee koostist. Võib väita, et nii eramajade piirkondade reovee koostisel kui Saku Õlletehase reovee koostisel pole erisusi avastatud ning tegemist on tavapärase reoveega. Inimesele on reoveepumpla ventilatsiooniavast tulev lõhn kahjutu, kuid teatud tingimustel eraldub tavapärasest rohkem ebameeldivat lõhna.

Talvel 2022-2023 uurisime eksperthinnangus väljatoodud tehnoloogiate parimaid praktikaid ning käidi uurimas analoogseid õhupuhastuse süsteeme erinevates Eesti vee-ettevõtetes. Lisaks sellele uuriti ja tutvuti reovee õhupuhastuse süsteemidega visiidil Poola vee-ettevõtetesse ning Saku valla sõprusvalla vee-ettevõttes Rootsis. Poola vee-ettevõtetes on viimastel aastatel rajatud mitmeid biofiltri tehnoloogial õhupuhastusi ning neid on rajatud nii sealsetele reoveepumplatele ja reoveepuhastitele.  Just Poola objektide külastus andiski AS Saku Maja juhatusele ning nõukogule veendumuse, millist tehnoloogiat peaks kasutama Kannikese tänava reoveepumpla lõhnahäiringu probleemi lahendamiseks.

Märtsis arutati AS Saku Maja nõukogu koosolekul teemat ning langetati otsus, millist õhupuhastuse tehnoloogiat kasutada. Seejärel valmistati Saku Maja poolt ette hange õhupuhastuse tehnoloogia seadmete projekteerimiseks ja asuti tehnoloogia projekteerijat otsima.

MIS PLAANIS:

16.05.2023 avati õhupuhastuse tehnoloogia ja seadmete projekteerimise hanke pakkumised ning nädala jooksul kuulutatakse välja parim pakkuja. Juunis peaks hanke võitnud ettevõtte projekteerijad juba tööle hakkama ning hiljemalt sügisel peaks projekt eeldatavasti valmis olema.

Peale seda saame alustada õhupuhastuse tehnoloogia ehitamise kui ka seadmete ostmise hanke ettevalmistamisega ja läbiviimisega. Eeldatavasti talve jooksul saavad õhupuhastuse seadmed paika ning Kannikese tänava elanikud ei pea antud lõhnahäiringu probleemiga enam kokku puutuma.