• (+372) 672 9180

04 okt.

Augusti lõpus toimunud Turu-uuringute AS poolt korraldatud veebipõhise rahulolu-uuringu raames paluti Saku valla elanikel ning äriklientidel hinnata oma kodukohas veeteenust, üldist rahulolu kui ka kliendisuhtlust.

Oma hinnangu andis rahulolu-uuringus 666 klienti, mis oli ca 25 % kogu küsitluse saanud klientidest. Uuringu põhieesmärgiks oli välja selgitada ning kaardistada AS Saku Maja tugevused ning nõrkused (keskendudes eelkõige veeteenusele) ning saada tagasisidet ettevõtte tegevuse edukuse kohta.

Üldiselt võib välja tuua, et AS Saku Maja teenustega ollakse rahul. Rõõmu teeb teadmine, et meie vesi on kõrgelt hinnatud ning ÜVK liitumise protsess arusaadav ning kliendisuhtlusega ollakse ka üldiselt pigem rahul. 

Arenguruumi on meil eeskätt arvete maksevõimaluste süsteemi arendamisega, murede puhul pöördumise lahendamise käiguga ning vastamise kiirusega. Ka peame rohkem tähelepanu pöörama info jagamisele meedias, teadlikkuse suurendamisele.

Täname kõiki kliente, kes meile tagasisidet on andnud –  Teie arvamus ON meile oluline ning aluseks teenuse paremaks muutmisel!