• (+372) 672 9180

04 jaan.

Viimaste päevade külmad ilmad on toonud meile pöördumisi, kus inimestel ei tule kraanist vett. Siiani on kõik need on olnud seotud sellega, et kinnistu sees on torud kas maa sees või hoones olnud külmunud. Kõige tüüpilisemad on näited, kus torustikud või veemõõdusõlm asuvad ilma kütteta ruumides, maapinnas ei ole torusid paigaldatud õigele sügavusele ja on jäetud soojustamata. Kõige kurvemad on need näited, kus kõik paigaldustööd on õigesti tehtud, kuid keldri aken on lahti jäetud ja see aken asub otse torude kohal. Varasemalt on teada juhtumeid, kus ehitusvigade tulemusena külmuvad torustikud isegi seinte sees.

Soovitame inimestel nendel päevadel olla eriti tähelepanelikud oma kinnistul ja hoones veetorustike ja arvestite seisukorra osas. Kui on vähegi kahtlust, et veetorud võivad külmuda, siis võtke juba ennetavalt midagi ette.

  • Veenduge, et ruumides kus asuvad veetorud või veemõõdusõlm, oleksid aknad, uksed ja muud avad suletud.
  • Kui ruum on ilma kütteta, pange veetorude või arvesti juurde väike termomeeter ning kui temperatuur langeb alla 5 kraadi, asuge seda ruumi kütma.
  • Kui veetoru külmumise oht on maapinnas ja midagi ei ole võimalik kohe teha, siis jätke mõni kraanidest ööpäevaks vaikselt nirisema. Kuid arvestage, et kui maapind veetoru ümbert on juba külmunud, siis esimeste suladega jääb see maapind endiselt külmunuks ja külmumise oht jääb pikaks ajaks.
  • Mõned mõtted ja soovitused on võimalik saada ka Eesti Vee-ettevõtete Liidu KODULEHELT.

Kui avastate, et vett ei tule ja ilmselt on põhjus külmumises ning teil endal puuudvad võimalused probleemi lahendamiseks, siis pöörduge torutöid teostavate ettevõtete poole. Peate arvestama, et praegusel hetkel on tööde ootejärjekorrad väga pikad, sest selliseid probleeme on paljudel. Kahjuks ei saa ka Saku Maja teid selles aidata, sest sellist ressurssi meil ei ole. Küll saame vajadusel kohal käia ja veenduda veearvesti seisukorras ning anda omapoolseid soovitusi tegutsemiseks.

Kui kahju on juba juhtunud ja näiteks veearvesti on ära külmunud, siis tuleb tarbijal arvestada uue arvesti ostmise vajadusega. Jää lõhub arvesti sees olevad mõõtmisega seotud detailid või ka korpuse ning seda arvestit ei ole võimalik kasutada ka peale üles sulatamist. Kindlasti ei ole uut arvestit mõtet paigaldada enne kui meetmeid pole kasutusele võetud ja külmumise oht ei ole möödas. Kuniks külmumise oht ei ole möödas, siis oleme kinnistu omaniku huvides ja suuremate kahjude vältimiseks rakendanud ka kinnistu maakraani sulgemist. Nimelt võib külmumise tulemusena puruneda ka arvesti või muu veetorustiku osa ning mida on korduvalt juhtunud, siis peale selle külmunud osa üles sulamist hakkab vesi vabalt hoonesse voolama.

 

AS Saku Maja