• (+372) 672 9180

05 märts

Hea meel on teada anda, et saame alustada Keila jõe reoveekogumisalal (RKA) asuvate kinnistute liitumisega uute rajatud vee- ja kanalisatsioonitorustikega. 2021.a suve jooksul tekib enamusel piirkonna kinnistutel võimalus liituda ja asuda kasutama ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuseid. Kuna tehniline valmidus teenuste osutamiseks tekib piirkonniti, siis kutsume kinnistuomanikke liituma ja tehniliste tingimuste taotlusi esitama sellest lähtuvalt. Kui siiski tuleb liitumistaotlusi piirkonnast, kus me ei saa veel tehnilisi tingimusi väljastada, siis paneme need ootele ja informeerime sellest taotlejat.

täpsem info