• (+372) 672 9180

23 veebr.

Tulenevalt valitsemisleppest makstakse 2022. ja 2023. aastal ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga (ÜVK) liitujatele 600 eurot toetust. Üldjuhul võib ühe kinnistu kohta esitada ühe taotluse. Mitu taotlust võib esitada juhul, kui ühe kinnistu tarbeks on rajatud rohkem kui üks liitumispunkt.

Toetus makstakse välja pärast tegevuste elluviimist ja vee-ettevõtjaga teenuslepingu sõlmimist. Taotlus tuleb esitada kuue kuu jooksul peale teenuslepingu sõlmimist Saku valla e-toetuste keskkonnas või tuua vormikohane paberkandjal taotlus Saku Vallavalitsusse.

Vaata rohkem infot ja esita taotlus siin https://www.sakuvald.ee/uhisveevargi-ja-kanalisatsiooniga-liitumise-toetus