• (+372) 672 9180

05 aug.

Konkurentsiamet kooskõlastas 04.08.2022 oma otsusega nr 7-3/2022-086  AS Saku Maja Saku ja Kurtna võrgupiirkonnale uue müüdava soojuse piirhinna 94,42 €/MWh (ilma käibemaksuta hind). Koos käibemaksuga on piirhind  113,30 €/MWh.

Võrreldes varasema soojuse piirhinnaga tõuseb uus piirhind 40,7%. 

Reaalne müügihind kujuneb välja  jooksva kuu lõpuks ning sõltub kasutavate kütuste kogustest ja  sisendhindadest, kuid mitte kõrgem kui kooskõlastatud piirhind. 

 

AS Saku Maja