• (+372) 672 9180

AS Saku Maja annab teada, et seoses Kurtna küla ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimistööde raames teostatavate veetorustike ümberühendustöödega toimub veekatkestus Kurtna külas ajavahemikul teisipäeval 20.11.2018 ajavahemikul kell 15.00-18.00.

Soovitame Teil tööde teostamise ajaks varuda vajalikus koguses vett ning sulgeda hoone peaveekraan.

Peale veevarustuse taastumist võib joogivees esineda lühiajaliselt roostesadet. Soovitame Teil lasta kraaniveel joosta lasta, kuniks roostesade kaob. Samuti soovitame Teil peale veevarustuse taastumist koheselt mitte kasutada vett tarbivaid kodumasinaid (näiteks pesumasinaid), enne kui Te pole veendunud, et roostesadet vees enam ei ole.

Vabandame tekkivate ebamugavuste pärast,

 

AS Saku Maja

Tel 672 9180