• (+372) 672 9180

Palume märgatud riketest ja avariidest teavitada meid ööpäevaringselt telefonil 672 9180.

Tööajal on võimalik riketest teavitada ka e-posti teel saku@sakumaja.ee või kodulehel allpool oleva vormi kaudu, kuid nende kanalite puhul ei ole operatiivsus garanteeritud.

Võtame vastu teateid AS Saku Maja teeninduspiirkonnas vee-, reovee-, soojus- ja elektrivõrkudes ning hallatavates majades esinevate rikete kohta.

AS Saku Maja kohustuste hulka ei kuulu rikete kõrvaldamine kinnistute sisestes võrkudes ja hoonete sisestes võrkudes, välja arvatud kinnistut läbivate magistraalliinide korral, mis kuuluvad AS-le Saku Maja.

  Rikke või avariii aadress

  Teate esitaja nimi

  Telefon

  E-post

  Valdkond

  Vesi-kanalElekterKaugküteMuu

  Rikke või avarii lühikirjeldus

  Lisainfo