• (+372) 672 9180

Palume märgatud riketest ja avariidest teavitada meid ööpäevaringselt telefonil 672 9180.

Tööajal on võimalik teavitada ka e-posti teel saku@sakumaja.ee või kodulehelt allpool oleva vormi kaudu, kuid nende kanalite puhul ei ole operatiivsus garanteeritud. Võtame vastu teateid AS Saku Maja teeninduspiirkonnas vee-, reovee-, soojus- ja elektrivõrkudes ning hallatavates majades esinevate rikete kohta.

AS Saku Maja kohustuste hulka ei kuulu rikete kõrvaldamine kinnistute sisestes võrkudes ja hoonete sisestes võrkudes, välja arvatud kinnistut läbivate magistraalliinide korral, mis kuuluvad AS-le Saku Maja.

Rikke või avariii aadress

Teate esitaja nimi

Telefon

E-post

Valdkond
Vesi-kanalElekterKaugküteMuu

Rikke või avarii lühikirjeldus

Lisainfo