• (+372) 672 9180

01 juuli

Teavitame Saustinõmme asumi elanikke, et plaanilise joogivee proovivõtu ja analüüsimise käigus oleme tuvastanud Saustinõmme ühisveevärgi torustikus mikrobioloogilise saastatuse olemasolu. Käesoleva aasta esimese kvartali veeproov vastas täielikult nõuetele, kuid juunis võetud veeproovis on avastatud nii mikrobioloogiliste kolooniate kui ka coli-laadsete bakterite olemasolu oluliselt üle lubatud piirmäära. Analüüside kohaselt ei leidu vees õnneks Escherichia coli bakterit, mis on inimese tervisele kõige ohtlikum ja on enamasti just haigestumise põhjustajaks. Avastatud mikrobioloogilised kolooniad ja coli-laadsed bakterid üldiselt ei põhjusta inimeste haigestumist, kuid ettevaatlik tasub olla sellegi poolest. Hetkel ei ole selge saastatuse tekke põhjust ning tegeleme saastamise allika välja selgitamisega.

 

NB! Palume vältida Saustinõmme asumi ühisveevärgi süsteemist vee kasutamist joogiveena kuni oleme teavitanud saastatuse likvideerimisest. Kuni saastuse tekke likvideerimiseni soovitame tarbida joogiks poest ostetavat pudelivett. Juhul kui on vajalik siiski tarbida joogiks ühisveevärgi vett, tuleb see enne tarvitamist läbi keeta.

 

AS Saku Maja on alustanud olukorrale lahenduste leidmisega. Neljapäeval 30.06.22 alustasime ühisveevärgi võrku antava vee kloreerimisega. Sellega kaasneb joogiveele iseloomulik kloori lõhn ja maitse, mis ei ole inimesele ohtlikud. Jätkame kloreerimisega seni, kuni kogu ühisveevärgis olev vesi on korduvalt vahetunud ning saastuse allikas on likvideeritud. Samuti võeti 30.06.22 veeproovid veetöötluse erinevatest kohtadest, et välja selgitada võimaliku saastuse allikas. Kuna veeproovide mikrobioloogia analüüsimine võtab aega kuni 5 päeva, siis analüüsidest lähtuvalt saame alustada täiendavate tegevustega alles peale seda. Siis selgub, milline süsteemi osa saastust põhjustab ning millised on võimalikud meetmed saastuse lõplikuks vältimiseks ja likvideerimiseks. Täna 01.07.22 paigaldatakse Saustinõmme pumbamaja juurde ka ajutine veemahuti joogivee võtmiseks ning seal käiakse kord päevas vett vahetamas ja veega täitmas.

 

Vabandame tekkinud ebamugavuste pärast! Küsimuste korral palume saata e-kiri aadressidele yllar.aidama@sakumaja.ee ja marko.matsalu@sakumaja.ee ning esimesel võimalusel vastame.    

 

AS Saku Maja