• (+372) 672 9180

AS Saku Maja on Saku vallale kuuluv ning juba 1993. aastast Saku vallas tegutsev kommunaalmajanduse ning kinnisvarahaldusega tegelev ettevõte.

Ettevõte osutab veeteenust Saku valla üheteistkümnes piirkonnas umbes 9000 inimesele.

Soojusega varustatakse valla elanikke kahes kaugkütte piirkonnas ning soojust toodetakse kolmes katlamajas.

Samuti on AS Saku Maja võrguteenuse osutaja osas Saku alevikus, kus ettevõttele kuulub elektri jaotusvõrk.

Kinnisvara halduse osakonna teenindada on umbes 50 kortermaja Saku vallas ja kaks rendipindadega büroohoonet.

AS Saku Maja on viimastel aastatel teostanud väga suuri investeeringuid tehnovõrkudesse ja kasutusele võtnud mitmeid uusi IT lahendusi süsteemide töö parandamiseks ja automatiseerimiseks.

Meie eesmärgiks on jätkata arengutega nii investeeringute kui tehniliste lahenduste osas.

Ettevõttes töötab 22 töötajat ja juhatus, kelle tööd koordineerib 5-liikmeline nõukogu.