• (+372) 672 9180

19 sept.

Universaalteenuse näol on tegemist riigipoolse valikmeetmega, mis aitab inimestel maandada riske ja leevendada tuleva talve potentsiaalseid hinnatõuse.

Universaalteenuse hinnaga elektrit saab kasutada  alates 1. oktoobrist 2022. See ei ole kodutarbijale kohustus, vaid võimalus.

Antud teenus on sisuliselt elektripakett, millega saavad vabatahtlikult liituda kõik eratarbijad ja korteriühistud. Lõplik tarbijale pakutav hind hakkab koosnema tootmiskuludest, elektritootja mõistlikust kasumist ja elektrimüüja müügikuludest.

Universaalteenuse hind kujuneb börsiväliselt Konkurentsiametiga kooskõlastatud tootmishinna alusel, millele lisandub müüja kulukomponent. Tootmishind võib ajas muutuda kui sisendhinnad märgatavalt muutuvad.

Tootmishind ei ole hetkel veel Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud, hind peaks selguma hiljemalt 30 septembriks.

AS Saku Maja pakutava universaalteenuse müügihinna kliendile avaldame esimesel võimalusel meie kodulehel.

Kliendi mugavuse nimel viib AS Saku Maja alates 1. oktoobrist 2022 automaatselt universaalteenusele üle kõik oma olemasolevad elektrikliendid, kellel valitud börsipakett või universaalteenusest kallim fikseeritud hinnaga pakett. Klient paketi muutmiseks ise midagi tegema ei pea. Kui on selgunud universaalteenuse hind, saadame kõigile sellistele klientidele e-posti teel vastava teavituse. Juhul, kui klient ei soovi universaalteenusele üle minna, tuleb tal sellest  AS Saku Maja teavitada saates vastavasisulise vabas vormis avalduse e-posti aadressile info@sakumaja.ee hiljemalt 2 (kaks) päeva enne universaalteenuse kehtima hakkamist.

Kui vajate rohkem mõtlemisaega, siis universaalteenusele saab üle minna ka kuu keskel oma praeguse müüja juures. Sellisel juhul arvestatakse universaalteenuse hinda tagasiulatuvalt ehk kogu selle kuu esitataval elektriarvel kajastub vaid universaalteenuse hind.

Universaalteenust saab kasutada alates 1. oktoobrist 2022 kuni 30. aprillini 2026, tegemist on tähtajalise meetmega.

Teenusest saab loobuda igal ajal teavitades sellest elektrimüüjat 7 (seitse) päeva ette.

Palume meeles pidada fakti, et universaalteenuse lõppemisel või lõpetamisel ei saa automaatselt tagasi oma endist elektripaketti, vaid tuleb valida uus.

Universaalteenuse tarbijal on õigus riigi poolt kehtestatud elektrihinna hüvitisele.

Rohkem infot antud universaalteenuse kohta Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehelt: https://mkm.ee/universaalteenus