• (+372) 672 9180

LIITUMISVÕIMALUSEGA PIIRKONNAD


Täiendatud!

Esimesena ootame liitumistaotlusi esitama Üksnurme küla ja Kasemetsa küla kinnistuomanikke, kes jäävad alloleval skeemil kujutatud ala sisse. Ehk siis kinnistud, mis jäävad Väikemetsa teest Saku poole. Nendel kinnistutel on võimalik alates aprillist asuda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuseid kasutama. 

Liitumisprotsessiga alustamiseks peab kinnistuomanik taotlema AS-lt Saku Maja tehnilised tingimused ning taotluse blankett on leitav https://www.sakumaja.ee/vesi/blanketid/. Taotlus tuleks eelistatult digitaalselt ära täita ja digitaalselt allkirjastada. Digiallkirjastatud taotluse võib saata projektiga seotud e-postile veeprojekt@sakumaja.ee või paberil allkirjastatud taotlus saata postiga aadressil AS Saku Maja, Juubelitammede tee  6, Saku alevik, 75501.

Tulenevalt Covid-19 viirusest tingitud olukorrast, ei võta me kliente praegu meie kontoris vastu, seepärast palume mitte tulla taotlusi meile kohapeale tooma.

Järk-järgult saame lähikuudel hakata liitumistaotlusi vastu võtma ka teistest reoveekogumisala piirkondadelt. Anname sellest teada nii Saku Maja kui Saku valla infokanalite kaudu, meil olemasolevatele e-posti aadressidele saadame teavituse ka e-kirja teel. Selle aasta sügiseks peaks tekkima teenuse tarbimise võimalus peaaegu kõigil piirkonna kinnistutel. Käesolev info ei puuduta Kasemetsa teest lõuna poole jäävaid piirkondi ehk Kuuseheki, Ilmarise ja Annekese piirkondade kinnistuid. Nende piirkondade ÜVK torustike ehitushange on hetkel välja kuulutatud ja kinnistute liitumisvõimalus tekib eeldatavalt 2022.a algusest.

SA KIK toetust saavad küsida elanikud, kes saavad taotleda tehnilisi tingimusi. Toetuse taotlemisel on oluline, et oleks võimalik vähemalt 6 kuu jooksul alustada veeteenuse tarbimist. 

Infot täiendatakse jooksvalt!

Liitumine uue veevärgiga Keila jõe RKA piirkonnas