• (+372) 672 9180

LIITUMISVÕIMALUSEGA PIIRKONNAD (viimati lisandunud on Käopesa, Käokõrva ja Nirgiuru piirkonnad).

Piirkond 1 Üksnurme ja Kasemetsa küla

Piirkond 2 Kasemetsa küla
(
Käopesa tee, põik, Käokõrva tee, põik ja Nirgiuru).

Esimesena ootame liitumistaotlusi esitama Üksnurme küla ja Kasemetsa küla kinnistuomanikkekes jäävad ülevalolevatel skeemidel kujutatud ala sisse. Nendel kinnistutel on võimalik asuda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liituma ning ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuseid kasutama. 

Liitumisprotsessiga alustamiseks peab kinnistuomanik taotlema AS-lt Saku Maja tehnilised tingimused ning taotluse blankett on leitav https://www.sakumaja.ee/vesi/blanketid/. Taotlus tuleks eelistatult digitaalselt ära täita ja digitaalselt allkirjastada. Digiallkirjastatud taotluse võib saata projektiga seotud e-postile veeprojekt@sakumaja.ee või paberil allkirjastatud taotlus saata postiga aadressil AS Saku Maja, Juubelitammede tee  6, Saku alevik, 75501.

Tulenevalt Covid-19 viirusest tingitud olukorrast, ei võta me kliente praegu meie kontoris vastu, seepärast palume mitte tulla taotlusi meile kohapeale tooma.

Järk-järgult saavad lähikuudel hakata liituma ka teised reoveekogumisala piirkonnad. Anname sellest teada nii Saku Maja kui Saku valla infokanalite kaudu, meil olemasolevatele e-posti aadressidele saadame teavituse ka e-kirja teel. Selle aasta sügiseks peaks tekkima teenuse tarbimise võimalus peaaegu kõigil piirkonna kinnistutel. 

Käesolev info ei puuduta Kasemetsa teest lõuna poole jäävaid piirkondi ehk Kuuseheki, Ilmarise ja Annekese piirkondade kinnistuid, nende  kinnistute liitumisvõimalus tekib eeldatavalt 2022.a alguses. Nende piirkondade ÜVK torustike ehitushange on läbi viidud ja lähiajal sõlmitakse töövõtjaga leping.

Infot täiendatakse jooksvalt!