• (+372) 672 9180

LIITUMISVÕIMALUSEGA PIIRKONNAD (viimati lisandunud on Kiisa üle raudtee Kurtna poole jääv osa ning  Metsanurme küla ja Kiisa (sh Kaja tn, Revali tn, Lõuna tn, Saare tn ja Saare põik)).

Piirkond 1 Üksnurme ja Kasemetsa küla

Piirkond 2 Kasemetsa küla
(
Käopesa tee, põik, Käokõrva tee, põik ja Nirgiuru).

Piirkond 3 Metsanurme küla
(sh Kasemetsa tee 217, 219, 221, 223 ja 225 ning Metsanurme külakeskus koos piirnevate kinnistutega).
*AÜ Kaseoksa piirkonnas on võimalik liituda peale torustiku üleandmist AS-le Saku Maja.

Piirkond 4 Metsanurme küla ja Kiisa
(sh Kaja tn, Revali tn, Lõuna tn, Saare tn ja Saare põik)

Piirkond 5 Kiisa üle raudtee Kurtna poole jääv osa
(Männimetsa tn, Asula tn, Kadaka tn,  Kuuse tn,  Jaama tn,
Turu tn, Nurga tn, Metsa tn, Lepa tn, Piiri tn ja Kõrve tn)

 

Liitumisprotsessiga alustamiseks peab kinnistuomanik taotlema AS-lt Saku Maja tehnilised tingimused ning taotluse blankett on leitav https://www.sakumaja.ee/vesi/blanketid/. Taotlus tuleks eelistatult digitaalselt ära täita ja digitaalselt allkirjastada. Digiallkirjastatud taotluse võib saata projektiga seotud e-postile veeprojekt@sakumaja.ee või paberil allkirjastatud taotlus saata postiga aadressil AS Saku Maja, Juubelitammede tee  6, Saku alevik, 75501.

Tulenevalt Covid-19 viirusest tingitud olukorrast, ei võta me kliente praegu meie kontoris vastu, seepärast palume mitte tulla taotlusi meile kohapeale tooma.

Järk-järgult saavad lähikuudel hakata liituma ka teised reoveekogumisala piirkonnad. Anname sellest teada nii Saku Maja kui Saku valla infokanalite kaudu, meil olemasolevatele e-posti aadressidele saadame teavituse ka e-kirja teel. Selle aasta sügiseks peaks tekkima teenuse tarbimise võimalus peaaegu kõigil piirkonna kinnistutel. 

Käesolev info ei puuduta Kasemetsa teest lõuna poole jäävaid piirkondi ehk Kuuseheki, Ilmarise ja Annekese piirkondade kinnistuid, nende  kinnistute liitumisvõimalus tekib eeldatavalt 2022.a alguses. Nende piirkondade ÜVK torustike ehitushange on läbi viidud ja ehitusleping on sõlmitud, ehitustööd algavad septembris. 

Infot täiendatakse jooksvalt!