• (+372) 672 9180

ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMINE


Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunktid on kinnistupiirile välja ehitatud.

Esitada AS-le Saku Maja tehniliste tingimuste taotlus vee- ja kanalisatsioonitorustiku projekteerimiseks ja liitumiseks ühisveevärgi ning -kanalisatsiooniga.
Taotluse leitate SIIT.

AS Saku Maja väljastab tehnilised tingimused vee- ja kanalisatsioonitorustiku projekteerimiseks ja liitumiseks ühisveevärgi ning –kanalisatsiooniga 30 päeva jooksul alates taotluse esitamisest.

Esitada AS-le Saku Maja kooskõlastamiseks planeeritud torustike asendiskeem (skeemil näidata ära torustike paiknemine, kasutatavad materjalid, veemõõdusõlme asukoht) või esitada projekt.

Kaevetööd võivad alata

Enne kaeviku tagasitäitmist, vähemalt 5 (viis) päeva varem kokkulepitud ajal,
kutsuda kohale AS Saku Maja esindaja (tel. 672 9180, tööde teostamine E – R).

Tellida geodeet, kes koostab rajatud torustike teostusjoonise. Esitada see AS-le Saku Maja.

Sõlmida AS-ga Saku Maja teenusleping. Teenuslepingu koostab ning saadab allkirjastamiseks AS Saku Maja kui kõik vajalikud toimingud ning dokumendid on olemas.

Esitada Saku Vallavalitsusele avaldus ehitisregistris hoone tehnosüsteemide muutmiseks.

 

Loe liitumise kohta rohkem SIIT