• (+372) 672 9180

28 dets.

21.12.2017 saabus suurepärane uudis paljudele, eelkõige Saku valla lõunapiirkonna elanikele – Keskkonnainvesteeringute Keskus otsustas rahastada Saku valla Keila jõe reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniprojekti. Ehitustööd algavad juba järgmisel aastal ja Kurtnast.
Projekti on ette valmistatud üle kahe aasta. Selle kahe aasta jooksul on läbi viidud kogu piirkonnas küsitlus, analüüsitud on piirkonna reovee puhastamise alternatiive, uuendatud on Saku valla ÜVK arendamise kava, projekteeritud on Kurtna küla ÜVK torustikke ning koostatud sai rahastamise taotlus SA-le KIK. Kuna taotlus on väga mahukas ja tööde teostamise piirkond suur, kulus ka taotluse hindamisele ja küsimustele vastamisele kuus kuud. Vastavalt taotlusele ja rahastaja otsusele on AS Saku Maja omaosalus 15,01% projekti maksumusest ning Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi poolt saame toetust 84,99% projekti maksumusest.
Uue aasta algusest hakkame korraldama hankeid töövõtjate leidmiseks. Kuna Kurtna küla torustikud on tänaseks projekteeritud ja ehitusluba väljastatud, siis seal algavad ehitustööd juba 2018. aastal. Teistes piirkondades algavad 2018 projekteerimistööd ning vastavalt projektide valmimisele hakkavad ka ehitustööd.
Viimasel ajal on üsna tavaline küsimus Saku Majale olnud, et millal meie tänavas tööd valmis saavad ja millal me saame kanalisatsiooniga liituda. Saku Maja juht Marko Matsalu: “Kahjuks ei oska täna täpset aega kellelegi öelda, kuid tegutseme selle nimel nii kiirelt kui võimalik ning hiljemalt aasta 2021 lõpuks peavad kõik tööd olema lõpetatud.”