• (+372) 672 9180

AS Saku Maja on 100% Saku vallale kuuluv ning juba 1993. aastast Saku vallas tegutsev kommunaalmajanduse ning kinnisvarahaldusega tegelev ettevõte. Meie põhitegevusteks on soojusenergia tootmine, jaotamine ja müük; elektrienergia müük ja võrguteenuste osutamine; vee tootmine ja müük, heitvee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamine; haldus- ja hooldusteenuste osutamine ning kinnisvara haldamine.

AS Saku Maja osutab teenuseid Saku valla elanikele ning valla territooriumil asuvatele ettevõtetele ja
asutustele. 

Oleme ka elutähtsa teenuse osutaja ehk ETO. Teadvustame ning võtame antud rolli täie tõsidusega ning oleme teinud enda poolt kõik võimaliku, et teenus toimiks ka kriisiolukorras.

Veeteenust osutame Saku valla üheteistkümnes piirkonnas umbes 9000 inimesele. 

Soojusega varustatakse valla elanikke kahes kaugkütte piirkonnas ning soojust toodetakse kolmes katlamajas.

Samuti on AS Saku Maja võrguteenuse osutaja osas Saku alevikus, kus ettevõttele kuulub elektri jaotusvõrk.

Kinnisvara halduse osakonna teenindada on umbes 50 kortermaja Saku vallas ning mõned rendipindadega büroohooned.

AS Saku Maja on viimastel aastatel teostanud väga suuri investeeringuid tehnovõrkudesse ja kasutusele võtnud mitmeid uusi IT lahendusi süsteemide töö parandamiseks ja automatiseerimiseks.

Meie eesmärgiks on jätkata arengutega nii investeeringute kui tehniliste lahenduste osas.

Ettevõttes töötab 20 töötajat ja juhatus, kelle tööd koordineerib viieliikmeline nõukogu.