• (+372) 672 9180

17 aug.

16.08.2022 pandi pidulikult punkt Lokuti küla kanalisatsiooni ja biopuhasti projekti elluviimisele. Projekti tähtsust lisab fakt, et tegu oli esimese omanäolise keskkonnareostust likvideeriva projektiga, mis kaasas nii kohaliku kogukonda, Saku valda kui Saku Maja. Biopuhasti rajamine toimus tänu kõigi kolme osapoole rahalise panuse, initsiatiivi ning koostöö toel.

Puhasti valmis viies korterelamus elava ca 60 elaniku jaoks, lisaks rajati ka teed ning rekonstrueeriti kanalisatsioonitorustikke ning osaliselt ka veetorustikke.

Töid aitas planeerida Keskkonnalahendused OÜ, töid teostas AS Terrat ja Puhastid OÜ, tööde järelvalvet korraldas OÜ Vihmer.

Rohkem infot antud teemal järgmises Saku Sõnumites.