• (+372) 672 9180

21 märts

Seoses Lokuti küla uue veetorustiku kasutusele võtmisega ning elamute ümberühendamisega uuele torustikule, toimuvad 22.03 ja 23.03 veekatkestused kestvusega kuni 5 tundi.