• (+372) 672 9180

09 apr.

AS Saku Maja annab teada, et seoses Keila jõe reoveekogumisala veemajandusprojekti projekteerimistöödega on projekti piirkonnas alanud geodeetilised mõõdistustööd. Töid teostatakse Üksnurme, Kasemetsa, Metsanurme, Kiisa ja Roobuka piirkonnas.  Mõõdistustööd kestavad orienteeruvalt kuni mai kuu lõpuni. Geodeetilisi uuringuid teostavad litsentseeritud isikud või firmad.  Geodeetilised mõõdistused on vajalikud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni torustike ning rajatiste projekteerimiseks. Uurimistööd hõlmavad minimaalselt ühe tänavapoole majade fassaadist kuni teise tänavapoole majade fassaadideni ulatuva ala. Uuritakse kõiki projektipiirkonda jäävaid tehnovõrkude kaevusid.  Kinnistutel, millele nähakse projekti raames ette kanalisatsiooni liitumispunkti rajamine, tuleb mõõdistada olemasolev kogumismahuti ,kohtpuhasti või muu olemasolev kanalisatsioonirajatis.  Palume piirkonna elanikelt mõistvat suhtumist ning geodeetiliste mõõdistustööde teostajate lubamist oma kinnistule mõõdistustööde teostamise eesmärgil.