• (+372) 672 9180

8. märtsil, kuulutas AS Saku Maja välja riigihanke, et leida ehitaja, kes ehitaks Saku Valla Maja ümber gümnaasiumihooneks. Leping loodetakse ehitajaga sõlmida aprilli keskel ning Teaduse 1 hoone ehituseks üle anda mai keskpaigaks.

Vallavalitsus kolib Teaduse 1 hoonest välja aprilli lõpus ning asub mai alguses tööle ajutistes ruumides Teaduse 13. Kõik ülejäänud rentnikud kolivad hoonest välja hiljemalt 15. maiks. Ainsana jääb hoonesse tööle raamatukogu, mida on võimalik kasutada peaaegu kogu hoone ehitusperioodi vältel. Vaid 2019. aasta suvel on plaanis raamatukogu umbes kuuks ajaks värskendusremondi tarbeks sulgeda.

AS Saku Maja on pakkunud kõigile praegustele rentnikele võimaluse hankida aastaks ühiselt moodulkontorid. Järgmise aasta keskpaigast on plaanis praegustele rentnikele välja pakkuda ruumid Juubelitammede tee 6 asuvas hoones.

Tänaste plaanide ja ajagraafiku kohaselt lõpevad kõik ehitustööd Teaduse 1 hoones 2019. aasta juulis. Augustis tegeletakse hoone möbleerimise ja kooliks ettevalmistusega ning 1. septembrist 2019 saavad gümnasistid alustada hoones õppetööd. Vabandame kõikide ebamugavuste pärast, mis puudutavad suurt hulka valla kodanikke ning kestavad maist 2018 kuni septembrini 2019.

 

2017. aastal viis AS Saku Maja läbi projekteerimishanke Teaduse 1 hoone rekonstrueerimiseks. Hanke võitis arhitektuuribüroo Esplan OÜ, kes alustas sama aasta aprillis projekteerimist. Kohe tööde alguses sai selgeks, et hoone kasutusotstarve ei jää samaks, vaid Saku vald plaanib hoone ümber ehitada gümnaasiumiks.

Lisaks gümnaasiumile hakkavad tulevikus hoones asuma ka Saku huvikeskus ja raamatukogu. Pärast põhjalikku ümberehitust on hoones klassiruumid ja erialaklassid üheksale gümnaasiumi klassikomplektile, kokku umbes 320 gümnasistile. Projekteeritud ruumilahendus võimaldab gümnaasiumil ja huvikeskusel osasid ruume ristkasutada ehk hoonet võimalikult efektiivselt kasutuses hoida. Teaduse 1 hoone suurt saali, raamatukogu ja huvikeskuse ruume saavad ka tulevikus kasutada kõik valla elanikud.

 

Teaduse 1 hoone on rajatud 1959. aastal Saku Maakorralduse ja Maaparanduse Tehnikumi tarbeks. Hoones on üldkasutatavat pinda u 6700 ruutmeetrit ja hoone maht on u 22 300 kuupmeetrit ning hoonel on neli korrust.

Valla asutuste kolimisest ja uute hoonete ehitamisest saab täpsemalt lugeda märtsikuu Saku Sõnumitest.