• (+372) 672 9180

26 juuni

AS Saku Maja esitas SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele rahastamistaotluse Keila jõe reoveekogumisalale ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamiseks. Positiivse rahastamisotsuse korral saavad endale ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni Kurtna, Metsanurme, Kasemetsa, Üksnurme ja Roobuka küla ning Kiisa aleviku elanikud.

ELi Ühtekuuluvusfondi meetmest „Veemajandustaristu arendamine” taotletakse 16,94 miljonit eurot. Saku Maja omaosalus projektis on 3,45 miljonit eurot. Keskusel on aega taotlust menetleda 147 päeva ning rahastusotsust on oodata novembris.

Kanalisatsiooni- ja veetorustik on kavas välja ehitada aastatel 2018-2021. Ehitust alustatakse Kurtnas, mille kohta on projekt juba ka valmis. Tänu projektile saab võimaluse liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga üle 5000 Saku valla elaniku.

Keila jõe reoveekogumise alal elavate inimeste küsitluse põhjal soovib ÜVKga liituda esimesel aastal pärast tööde lõppu 82% vastanutest. 67% vastanutest tarbiksid ÜVK teenuseid kogu aasta.