• (+372) 672 9180

13 nov.

Tulenevalt valimisleppest makstakse ka 2023.a. ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga (ÜVK) liitujatele 600 eurot toetust. Viimane avalduse esitamise tähtaeg on enne 30.06.2024.

Toetus makstakse välja pärast tegevuste elluviimist ja vee- ettevõtjaga teenuslepingu sõlmimist. Taotlus tuleb esitada Saku valla e-toetuste keskkonnas või tuua vormikohane paberkandjal taotlus Saku Vallavalitsusse.

Vaata rohkem infot ja esita taotlus siin: https://www.sakuvald.ee/uhisveevargi-ja-kanalisatsiooniga-liitumise-toetus