• (+372) 672 9180

14 juuli

Teavitame, et Saustinõmme ühisveevärgi vesi vastab nõuetele ning võib nüüdsest taas kasutada nii joogiks kui ka söögitegemiseks.

13.07.2022 õhtul saabusid kordusproovide analüüside tulemused, mis tõendasid, et probleem on lahendatud. Proove võeti puurkaevuveest, mahutist veevärki antavast veest kui ka tarbija juurest. Tarbijatele antavast veest võetud proovide näitajad vastasid nõuetele ning olid lubatud piirides.  Kinnitame, et vees ei ole mikrobioloogilist saastatust, mis võiks olla ohtlik inimese tervisele. Lisaks tasub veel mainida, et tarbija juurest võetud veeproovis oli kõikide mikrobioloogiliste näitajate tulemus 0.

Endiselt on meil kõigile elanikele palve tarbida vett vastutustundlikult ning mitte kasutada seda suurte murupindade kastmiseks.

Et tagada Saustinõmme veetarbijale kvaliteetne joogivesi ja vältida probleemi vee kvaliteediga, siis tihendame omaltpoolt ühisveevärki antavast veest mikrobioloogia näitajate analüüsimist vähemalt kuni sügiseni.

 

AS Saku Maja

saku@sakumaja.ee