• (+372) 672 9180

AS SAKU MAJA POOLT PAKUTAVAD SOOJAMAJANDUSALASED TEENUSED: 

  • kaugküttevõrgu teenuse pakkumine Saku alevikus, Kurtna külas ja Kasemetsa külas (Uusmäe)

 

Saku valla kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise, soojuse tootmise, jaotamise ning võrgust eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ja soojusettevõtjate arenduskohustused on määratud Saku Vallavalitsuse määrusega 17.02.2005 nr 2. ning järgneva lisaga:

M 2 lisa 1