• (+372) 672 9180

Saku alevikus ning Kurtna külas on soojusenergia müüjaks ning edastajaks AS Saku Maja.

 

  • kaugküttevõrgu teenuse pakkumine Saku alevikus ja Kurtna külas.

Saku valla kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise, soojuse tootmise, jaotamise ning võrgust eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ja soojusettevõtjate arenduskohustused on määratud Saku Vallavalitsuse määrusega 17.02.2005 nr 2. ning järgneva lisaga:

M 2 lisa 1